Ga verder naar de inhoud

Onze partners

Van het internet — en bij uitbreiding de wereld — een betere plek maken, dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we regelmatig samen met straffe (lokale) partners om positieve verandering in gang te zetten.

Onze spinoffs

Af en toe ontstaat er eens een zot idee en groeit dat uit tot echte spin-off binnen Statik.

Maanlanders

Bij Statik plukken we al jaren de vruchten van zelfsturing en het maken van ruimte voor onze mensen. Die expertise willen we nu gebruiken om ook andere organisaties daarin te ondersteunen. Maanlanders begeleidt organisaties naar meer werkgeluk en maatschappelijke impact aan de hand van talks, workshops en uitgebreidere trajecten.

Wattness

Met steun van de Vlaamse overheid zag Wattness het levenslicht. Met Wattness willen we het energieverbruik van gebouwen en patrimonia monitoren en patronen ontdekken aan de hand van o.a. machine learning. Dat levert waardevolle inzichten op die leiden tot een beter begrip en verlaging van het energieverbruik, en verhoogd comfort.

Branding en communicatie

Shaved Monkey

Shaved Monkey is een Leuvens storytelling agency dat straffe creatieve concepten uitdenkt voor organisaties met een positieve impact. O.a. Omegabaars en De Nieuwe rand zagen al het levenslicht door onze samenwerking.

Bigtrees

Bigtrees is een Gents communicatiebureau dat organisaties wil helpen omschakelen naar een duurzame samenleving. Onze eerste echte samenwerking resulteerde meteen in het Heldenbos, een virtueel monument voor alle coronahelden. Maar ondertussen bundelden we de krachten voor nog veel meer duurzame organisaties waaronder Tuinrangers, 11.11.11 en the Belgian Alliance for Climate Action.

Duurzaam ondernemen en lokale partnerships

Statik is trotse partner en/of lid van de volgende initiatieven die de wereld stap voor stap een beetje duurzamer proberen maken:

The Shift

The Shift is een Belgische ledenorganisatie voor bedrijven die de transitie willen maken naar een duurzame samenleving en economie. Aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN helpen ze bij het opzetten van projecten met maatschappelijke meerwaarde en zorgen ze voor inspiratiemomenten in de vorm van allerlei online en offline activiteiten. Statik is sinds 2019 actief lid van The Shift.

Belgian Alliance for Climate Action

... of kortweg BACA, is een initiatief van The Shift en WWF om organisaties warm te maken om science-based targets te gebruiken om hun klimaatambities waar te maken. Wij gingen de uitdaging aan!

Leuven 2030

Leuven 2030 zet zich in voor een klimaatneutraal en leefbaar Leuven. Ze doen dit door Leuvense organisaties in verschillende sectoren te inspireren en tools aan te reiken om hun CO2-uitstoot te beperken. Ook bij Statik staan we achter deze doelstelling en zijn we sinds 2019 een van de intussen meer dan 600 leden.

Leuven MindGate

Leuven MindGate verenigt Leuvense organisaties uit de sectoren health, tech en creativity. Statik bouwde niet alleen de website, maar is ook actief lid sinds 2017. Zo nemen we regelmatig deel aan activiteiten en delen we ook zelf onze expertise met andere leden tijdens lezingen of mash-ups.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) wil Voka organisaties aansporen om duurzame keuzes te maken. Statik engageert zich om dit charter te behalen. Met succes, want we mochten het label intussen al 3x in ontvangst nemen, waardoor Statik zich een fiere SDG Pioneer van de VN mag noemen. Dankzij onze inspanningen werden we daarnaast in 2019 ook verkozen tot Klimaatambassadeur, een titel voor het leven die Voka Vlaams-Brabant ieder jaar uitreikt aan een KMO met duurzame impact.

WeForest

WeForest mobiliseert bedrijven, van start-ups tot multinationals, en hun medewerkers om de bossen van de wereld te herstellen. Door in landen zoals Brazilië te herbebossen in het regenwoud willen we onze eigen bescheiden bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatopwarming. Statik plant per gelanceerde website 25 bomen en je kan hier volgen op hoeveel onze teller momenteel staat.

Technische partners en toegankelijkheid

Anysurfer

Statik is erkend bouwer van Anysurfer, een organisatie van Blindenzorg Licht en Liefde vzw (BLL), die zich inzet voor een toegankelijk internet voor iedereen. Zij stelden een uitgebreide checklist op van alle aspecten waaraan een toegankelijke website moet voldoen, en ze reiken een kwaliteitslabel uit aan websites die alle vakjes kunnen afvinken. Samen met o.a. Unia, Parcum, Vrij CLB en 30CC hebben we heel wat inspanningen geleverd om dit label te behalen.

Craft CMS

Heel wat van onze websites en tools bouwen wij in Craft CMS. Dit is een uiterst gebruiksvriendelijk en flexibel content management systeem dat zowel de bezoeker als de content manger centraal plaatst. En omdat we zo'n fan zijn gaan we niet alleen naar hun jaarlijkse .()all conferentie, maar zijn we ook officieel partner van dit CMS en organiseren we regelmatig mee Meetups.

Sharepair

Met het Interreg-project 'SHAREPAIR - Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy’ zetten onder meer steden, koepels van repair cafés, consumentenorganisaties, Europese onderzoeksinstellingen en ook Statik zich in voor een meer geïntegreerde en burgergerichte hersteleconomie. Lees meer over deze samenwerking.

Kunnen wij ook iets voor elkaar betekenen?

Wil je graag een duurzaam partnerschap aangaan? Dan moeten we eens praten!