Ga verder naar de inhoud

Zelfsturing, hoe doen we dat nu juist?

De beslissing om van een hiërarchische structuur naar een vlakke structuur te gaan kan van de ene dag op de andere genomen worden. Dat alles in de praktijk toepassen is dan weer een proces van lange adem en zonder echt eindpunt. Elke dag opnieuw stellen we onszelf en onze werking in vraag, en verbeteren we voortdurend. Meteen al een van de basisprincipes van zelfsturende organisaties.

Hiërarchie? Weg ermee!

Gelijkwaardigheid, instemming en voortdurend verbeteren zijn principes van zelfsturing waarin we rotsvast geloven. Maar deze principes mogen actie nooit in de weg staan. Streven naar perfectie lost namelijk niets op—‘Good enough for now, safe enough to try’ is ons motto. De voorstellen komen van iedereen, en worden afgetoetst bij andere collega's. Jep, collega's. Geen ‘managers’, want die hebben we niet.

Je stemt af in je team, je bekijkt wie er mogelijk nog impact ondervindt, en je neemt initiatief. Weten dat de kans erg groot is dat je een positieve reactie zal krijgen, zorgt voor een sfeer van ondernemerschap en biedt ruimte voor creativiteit, innovatie en verbetering. Deze mindset alleen al is van onschatbare waarde. Voor het bedrijf én voor haar medewerkers.

Partnerschap als basis van alles

In onze samenwerking met klanten krijgen we soms verraste, maar vaak geïnteresseerde blikken en vragen over onze aanpak. Ons geloof in samenwerken en vertrouwen vormt daarbij het vertrekpunt.

Onze projecten bouwen zowel op de uitgebreide inhoudelijke expertise van onze klant als onze eigen ervaring en kunde. Wij kunnen evenveel leren van onze klanten als onze klanten van ons. Dat resulteert in nauwe samenwerkingen met ruimte voor overleg en afstemming. Klanten volledig betrekken in het proces en maximale transparantie geven is in onze visie cruciaal om tot een goed eindresultaat te komen.

In de praktijk durven zulke samenwerkingen er wel eens toe leiden dat klanten bepaalde elementen van onze aanpak ook meenemen in hun interne werking. En we kijken al lang niet meer raar op als klanten ons vragen of we hen kunnen helpen met een introductie van de principes van zelfsturing in hun eigen teams. Mooier worden complimenten immers niet.

Waaruit haal jij energie?

Deze mindset is tot slot ook zichtbaar in onze manier van rekruteren. We bekijken samen met een sollicitant waar die energie van krijgt en waarin die wilt groeien. Als daaruit blijkt dat we op die manier ook Statik vooruit kunnen helpen, staan we te popelen om samen aan de slag te gaan.

Uiteraard kan alles beter. We beseffen dat we onszelf voortdurend in vraag moeten blijven stellen. Het is zo dat vooruitgang wordt gemaakt, wat essentieel is in onze sector.

Zin om zelfsturing aan den lijve te ondervinden?

We lopen over van enthousiasme om het daar met jou eens over te hebben. Of het nu gaat om een nieuw project, een sollicitatie of gewoon—eens van gedachten wisselen.