Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Statik streeft ernaar toegankelijke websites en toepassingen te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.statik.be.

Naleving

We deden een interne toegankelijkheidsaudit. Deze audit was een vereenvoudigde analyse op basis van de BOSA Accessibility Check en onze eigen inzichten. De toegankelijkheid van de website werd nog niet onderzocht door een onafhankelijke partij.

Om die reden is de audit onvoldoende om het exacte toegankelijkheidsniveau van onze website te bepalen. Daarom gaan wij er vanuit dat deze website momenteel slechts gedeeltelijk voldoet aan de norm van WCAG 2.1 niveau AA.

Wat doen we al?

Binnen ons team zijn we al jarenlang actief bezig met het thema webtoegankelijkheid. Dat vertaalt zich oa. in volgende acties:

 • Toegankelijkheid by design
  Webtoegankelijkheid is een integraal onderdeel van de webtrajecten die we bij Statik doorlopen. Zowel in ons werk voor klanten als voor onze eigen website streven we ernaar maximaal rekening te houden met de WCAG guidelines. Dat doen we zowel bij het uitwerken van een webdesign, als bij de ontwikkeling van websites en platformen.
 • Kennisdeling met team en klanten
  We organiseren jaarlijks opleidingen rond webtoegankelijkheid voor onze klanten en voor alle Statik medewerkers.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde delen van onze websites Statik.be zijn nog niet voldoende toegankelijk:

 • Afbeeldingen en andere niet-tekstuele inhoud
  Niet alle afbeeldingen hebben een alt-tekst. Als we nog geen contextuele alt-tekst kunnen bieden, geven we ze een lege alt-tekst. Veel van onze afbeeldingen zijn vooral bedoeld om sfeer en kleur toe te voegen, niet om essentiële inhoud over te brengen. Vanaf nu zorgen we ervoor dat waar nodig de afbeeldingen voorzien worden van captions.
 • Pdf-bestanden
  Nog niet alle pdf's die gedownload kunnen worden via onze website bevatten de nodige tags. Nieuwe pdf's zullen wel voorzien worden van tags, oudere pdf's worden nog bijgewerkt.

Vragen? Contacteer ons!

Ondervind je problemen tijdens het bezoeken van onze website of heb je een vraag over deze toegankelijkheidsverklaring of over onze aanpak rond webtoegankelijkheid?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, of stuur een mailtje naar info@statik.be. Wij gaan hierover graag in gesprek en hopen steeds bij te leren om het web nog toegankelijker te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 16/01/2024.

Waarom publiceert Statik een toegankelijkheidsverklaring?

Statik is geen overheidsinstantie. We zijn dus niet verplicht een toegankelijkheidsverklaring te publiceren op onze website. Maar we doen het toch. Waarom?

1 — We brengen toegankelijkheid van websites meer onder de aandacht

Digitale toegankelijkheid blijkt nog steeds een bijkomstigheid op de gemiddelde website en vaak ook voor de bedrijven en organisaties die ze beheren. Door alvast voor onszelf een toegankelijkheidsverklaring te voorzien, willen we digitale toegankelijkheid meer onder de aandacht brengen.

2 — We verplichten onszelf om (nog) meer rekening te houden met toegankelijkheid

We gaan binnen Statik al vele jaren heel bewust om met (web-)toegankelijkheid. We scholen onszelf erover bij en nemen wat we weten zo veel mogelijk mee in de websites die we ontwerpen en ontwikkelen voor klanten. Door op regelmatige basis onze eigen website kritisch onder de loep te nemen op vlak van webtoegankelijkheid, blijven we onze expertise in het domein verder uitbouwen.

3 — We moedigen ons netwerk en onze partners aan om hetzelfde te doen

We willen met onze eigen website een goed voorbeeld delen met onze klanten en ons breder netwerk. Zo dragen we niet alleen ons steentje bij in het verhogen van het bewustzijn rond webtoegankelijkheid, maar kunnen we andere organisaties en bedrijven hopelijk ook inspireren om hetzelfde te doen.

Toegankelijkheidsverklaring op websites van overheden

Sinds 2019 moet elke overheidswebsite verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt. De toegankelijkheidsverklaring bevat:

 • Een verklaring van de elementen die niet toegankelijk zijn

 • De redenen voor de ontoegankelijkheid

 • Eventueel toegankelijke alternatieven voor de ontoegankelijke elementen

 • Informatie over en een link naar het feedbackmechanisme

 • Informatie over en een link naar de klachtenbehandeling binnen de entiteit

Meer info en een modeldocument zijn oa. terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.