Context mapping

Een succesvol digitaal project vertrekt vanuit de beoogde gebruiker, of het nu gaat om een klant die je wil overtuigen om je product of dienst te kopen of een medewerker wiens administratieve werklast je wil verlichten. Een betrouwbaar inzicht in de processen die je organisatie leiden is een solide vertrekpunt om je blik naar de toekomst te richten.

Een overvolle toolbox

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een arsenaal aan methoden en technieken ontwikkeld die we inzetten om de digitale noden van onze klanten in kaart te brengen.

Strategisch online communiceren kan alleen als duidelijk is op welke doelgroepen te focussen. Deze oefening is m.a.w. een must bij de start van elk webproject. Vaak gieten we de verschillende types gebruikers in persona's om hun noden in kaart te kunnen brengen. Deze persona's krijgen vorm na een doorlichting van de cijfers uit Google Analytics, een online survey die bezoekers bevraagt naar hun ervaring en een keywordanalyse die het zoekgedrag onder de loep neemt. Na deze fase kunnen we de toptaken per doelgroep afleiden om de juiste prioriteiten te leggen bij de uitbouw van de website.

Door deze tools te gaan combineren met intensief gebruikersonderzoek (user testing, interviews, focusgroepen, surveys) krijgen we een volledig beeld op de noden en verwachtingen van de verschillende doelgroepen.

In kaart brengen en optimaliseren

Nu we een zicht hebben op de doelgroepen gaan we op zoek naar de touchpoints met de organisatie. In eerste instantie voeren we een contentaudit uit van het bestaande platform en nemen we een kijkje hoe andere organisaties naar de doelgroepen communiceren tijdens een concurrentieanalyse.

Door te onderzoeken via welke kanalen een organisatie communiceert met haar klanten, het zogenaamde Customer journey mapping, krijgen we inzicht in hoeverre die aansluiten bij de behoeften van klanten. Het resultaat van deze oefening is een schema dat de customer journey beschrijft aan de hand van de interacties tussen klant en organisatie. Tot slot maken we ook gebruik van een technology mapping die de bestaande technologie en infrastructuur van de organisatie in kaart brengt. Eventuele hiaten worden blootgelegd en ingevuld om na te gaan hoe de customer journey digitaal geoptimaliseerd kan worden.

Het resultaat is een doelgroepgericht plan van aanpak dat we nu in een prototype kunnen gaan gieten.

Ook zin om je volledige (digitale) context map te zien?

We halen met plezier de juiste tools boven om de interessante opportuniteiten voor jouw verhaal in kaart te brengen.