Ga verder naar de inhoud

Onze aanpak

Bij het bedenken en ontwikkelen van een digitale oplossing gaan we niet over een nacht ijs. Door onze jarenlange ervaring hebben we ondertussen een gestructureerde cyclische aanpak opgebouwd waarvan analyseren, implementeren en meten de belangrijkste bouwstenen zijn.

Bij de ontwikkeling van een website of digitale applicatie kiest Statik steeds voor een cyclische aanpak: stapsgewijs ontwikkelen, meten en testen, en blijven bijsturen. Zo kunnen we snel detecteren wat werkt en wat niet, want de meest optimale gebruikers- of klantervaring is altijd in beweging.

Deze cyclische aanpak is afgeleid van de feedback loop uit de Lean Startup methodologie en heeft als doel tot een beter op de gebruiker afgestemd resultaat te komen. Het proces bestaat uit 3 verschillende fasen: analyseren, implementeren en meten.

Analyse

Aan de ene kant onderzoeken we de bestaande situatie (een uitdaging of bepaald probleem, een reeds bestaande of nieuwe applicatie of een service) en de doelstellingen van de organisatie. Aan de andere kant proberen we zoveel mogelijk inzicht te verzamelen in de ervaringen van gebruikers in verband met deze vraagstelling (customer centric perspectief).

Als er al een concreet idee is over welk probleem dient aangepakt te worden en je denkt aan een mogelijke – maar nog niet geteste – oplossing, gaan we de vraag of oplossing proberen te valideren door intuïtieve veronderstellingen te toetsen aan feiten en inzichten van gebruikers.

Voor complexe of minder gedefinieerde vragen breiden we de scope van deze stap uit, en steunen we op de principes van design thinking. We formuleren het probleem tot een kernachtige ontwerpuitdaging ('Hoe kunnen we...?'). Via workshops met medewerkers, gebruikers en stakeholders gaan we samen op zoek naar ideeën en oplossingsgerichte scenario’s voor de uitdaging. Vervolgens testen en evalueren we beloftevolle ideeën.

In de analysefase gaan we altijd uit van een aantal basisprincipes:

Doelstellingen

User-centric benadering

Gedeeld begrip

Implementatie

In deze stap gaan we aan de slag met het ontwerpen van de gebruikservaring, het technisch implementeren en het uitwerken van de inhoud. We maken de input uit de analysefase tastbaar.

Statik hanteert daarbij een uitgesproken focus op gebruiksgemak of usability – uiteraard ook op mobiele toestellen. Doorheen alle fasen van een project hanteren we een reeks richtlijnen inzake toegankelijkheid. We laten ons daarbij sturen door best practices in ons vakdomein, en door de WCAG richtlijnen. Statik is officieel erkend door Anysurfer als expert in het ontwerpen en bouwen van toegankelijke websites.

Voor de implementatiefase van complexere trajecten werken we in opeenvolgende korte sprints. Zo kunnen we op regelmatige basis demo’s geven aan de klant die zo de mogelijkheid krijgt om feedback te geven op deze tussenstappen. Die aanpak garandeert dat we snel kunnen inspelen op veranderingen en dat we inzetten op wat onmiddellijk waarde oplevert.

Voor kleinere platformen waar de focus vooral op inhoud ligt (zoals een website zonder extra functionaliteiten als betalingen, afgeschermde delen etc.), die typisch minder nood hebben aan deze korte feedbackcycli, werken we vaker lineair. Dit wil zeggen dat we bij de start duidelijke afspraken maken over wat er gebouwd moet worden en op basis van deze afspraken de hele implementatie opnemen. Maar uiteraard bestaat ook hier flexibiliteit in aanpak.

Meten en leren

De nieuwe website, service of applicatie is live. Dat is een belangrijke mijlpaal, maar hier begint het pas. We starten met verzamelen van relevante data om de nodige inzichten te verwerven, de oplossing stapsgewijs te verbeteren en te schalen. De doelstellingen en KPI’s die we in de analysefase opstellen dienen als streefdoel.

We meten de KPI’s (indicatoren die ons helpen evalueren) met behulp van tools voor web analytics zoals Google of Matomo Analytics, bezoekersanalyse- en heat mapping tools zoals Hotjar, social media monitoring tools of instrumenten om die ons helpen de SEO scherp te stellen. Ook zaken als A/B-testing van oplossingen horen hier thuis. Om de veelheid aan data en inzichten op een overzichtelijke manier op te volgen en gepaste acties te ondernemen, maken we dashboards aan met behulp van bv. Google Data Studio.

Continu verbeteren

Succesvolle organisaties en bedrijven verbeteren hun digitale toepassingen voortdurend – wat meer oplevert dan om de paar jaar een volledig nieuwe applicatie of website te laten ontwikkelen.

Op basis van de verzamelde data en inzichten blijven we aan de slag om op een duurzame manier de vooropgestelde doelstellingen te blijven halen. Hier start dus een cyclus van analyseren/meten/implementeren op kleinere schaal.

En op een bepaald moment zullen zich nieuwe en grotere uitdagingen aandienen of moeten de doelstellingen bijgesteld worden. Dit is het uitgelezen moment om opnieuw een uitgebreider analysetraject op te starten om zo tot een nog betere website of applicatie te komen.

Zin om samen een webproject op te starten?

Dan lichten we onze aanpak graag nog wat uitgebreider toe in functie van jullie project. Wij zorgen voor koffie, thee en koekjes.