Ga verder naar de inhoud

Duurzaamheidsverslag 2022
Proud B Corp

Over Statik

Intro

Statik helpt organisaties met hun digitale strategie. We bedenken, bouwen en promoten platformen en communicatiestrategieën die de wereld écht vooruit helpen. Met een sterke digitale strategie verhogen we samen jouw impact op morgen.
In 2022 zette Statik als B Corp meer dan ooit in op digitale duurzaamheid en topics zoals inclusie, webtoegankelijkheid en werkgeluk. In dit nieuwe duurzaamheidsverslag lees je hoe we iedere dag bewust meebouwen aan een houdbare toekomst voor mens en planeet.

31,10 VTE's

Statik bestaat uit verschillende zelfsturende teams, samen goed voor 31,10 VTE's die met z'n allen positieve impact nastreven.

10

nieuwe collega's kwamen onze teams versterken in 2023. Denk maar aan straffe developers, marketingstrategen en projectmanagers.

50%

van de Statikers werkt deeltijds. Daarnaast zetten we in op een glijdend uurrooster. Zo vindt iedere collega een ritme dat werkt.

80%

van onze projecten in 2022 was voor non-profits, onderwijsinstellingen en andere impactorganisaties.

2,39

miljoen euro omzet. Hiermee konden we de digitale slagkracht van impactorganisaties beduidend vergroten.

100%

van de Statikers ontving een gelijke premie via onze winstdeelname. Daarnaast doneerden we een stuk van de winst via vrijwilligersdagen.


Over Statik

Fiere B Corp

Sinds 2021 is Statik een fiere B Corp! Dit prestigieuze duurzaamheidslabel is weggelegd voor bedrijven die bewust de balans bewaken tussen winst en positieve impact op vlak van mens en omgeving. Statik was het 25ste Belgische bedrijf dat dit label behaalde en sluit zo aan bij het rijtje van internationale voortrekkers zoals Patagonia, Too Good to Go en Tony Chocolonely. De levendige B Corp Community daagt ons uit om bij te leren, verder te verduurzamen en elke dag business as a force for good in te zetten.

Over Statik

Dit verslag in een notendop

Soms heb je ‘t druk terwijl je de wereld wil redden, dat begrijpen we. Voor de ongeduldige lezers voorzien we daarom een zeer korte samenvatting van dit duurzaamheidsverslag. Als je drie takeaways wil onthouden uit dit verslag, dan zijn het best deze:

 1. Inclusie kwam hoog op onze agenda. Ondanks dat Statik met een 50-50 vrouw-man verdeling (56,8% - 43,2% om precies te zijn) alle clichés uit de IT-wereld ontkracht, beseffen we dat we tekortschieten op vlak van inclusie. We leerden daarom volop bij over inclusie en diversiteit (via Hands-on Inclusion) en werkten een inclusie-actieplan uit. Het ging om behapbare stappen zoals het herschrijven van onze vacatures en uitreiken naar organisaties die ons in contact kunnen brengen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 2. We verdiepten ons in digitale duurzaamheid. We willen – meer nog, moeten – hier als digitaal bureau onze verantwoordelijkheid en voortrekkersrol in opnemen. In 2022 verrichtten we uitvoerige research naar digitale duurzaamheid in de brede zin: van netwerkverkeer beperken tot toegankelijkheid verhogen. 2023 is het jaar waarin we al die kennis nog breder willen implementeren, ook bij onze klanten.
 3. We leerden zélf onze voetafdruk berekenen met behulp van Carbon+Alt+Delete. Vanaf nu kunnen we dus onze CO2-uitstoot zelf jaarlijks blijven monitoren, wat het intern bewustzijn nog groter maakt.

Over 2022

Voetafdruk 2022

We kiezen er al jarenlang voor om te werken vanuit een diepgeworteld respect voor mensen en onze planeet. In 2020 lieten we door Ecolife voor het eerst onze ecologische voetafdruk berekenen (met 2019 als referentiejaar). Daaruit volgde een reductie- en compensatiestrategie. Sinds begin 2021 zijn we dan ook klimaatneutraal. Onze voetafdruk voor 2021 en 2022 berekenden we zelf met behulp van Carbon+Alt+Delete.

Over 2022

Totale voetafdruk van 78,9 ton CO2e

In 2022 bedroeg onze totale voetafdruk 78,9 ton CO2e. De verdeling daarvan is als volgt;

 • 31% Goods & services: software services, financiële diensten, telecom, opleidingen, lidgelden, eten en drinken...
 • 25% Assets: kantoormateriaal en bedrijfswagens
 • 17% Use: gebruik van cloud software & hosting (voor eindproducten)
 • 11% Heating: verwarming van onze kantoorruimtes
 • 6% Passenger vehicles: brandstof bedrijfswagens
 • 6% Employee commuting: woon-werkverkeer van alle Statikers
 • 6% Others: zakenreizen, transport klanten, afval, indirect energieverbruik,...
Over 2022

Gemiddelde voetafdruk per Statiker

De gemiddelde voetafdruk per Statiker bedroeg;

 • 2,5 ton CO2e in 2019
 • 2,3 ton CO2e in 2021
 • 2,3 ton CO2e in 2022

Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat we in 2021 het (verplicht) thuiswerk omwille van COVID meegeteld hebben in onze voetafdrukberekening. In 2022 nemen we dit niet meer mee in onze berekening, aangezien de verplichting verviel.

Ter vergelijking: het Europese gemiddelde qua voetafdruk per werknemer binnen dienstensectoren zit tussen de 4,4 en 4,7 ton CO2 (per VTE). Daarmee scoren we dus 24% beter dan het gemiddelde.

Over 2022

Bewust veggie

Momenteel is alles qua food en catering binnen onze Statik-voetafdruk goed voor zo'n 6,3 ton CO2e.

Stel dat we geen inspanningen zouden leveren om zoveel mogelijk vegetarisch eten aan te bieden, zouden we maar liefst 1,3 ton extra CO2e (of 7,6 ton CO2e) uitstoten.

Over 2022

Onze duurzaamheidsstrategie

Bij Statik bepalen vijf pijlers onze duurzaamheidsstrategie. Hieraan werken we met z'n allen om vanuit onze organisatie een maximale positieve impact te maken op mens en planeet. Concreet focussen we sinds 2019 op;

 1. Digitale duurzaamheid promoten
 2. Verkleinen ecologische voetafdruk
 3. Verduurzamen klantenbestand
 4. Werkgeluk verspreiden
 5. Transparant communiceren

"Onderzoek toont aan dat 46% van de Belgen digitaal kwetsbaar is. Als digitaal bureau willen we een groter engagement opnemen om de digitale kloof te helpen dichten."

David Pinte, zaakvoerder
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

1. Digitale duurzaamheid promoten

Why: Ook digitale toepassingen hebben een impact op de mens en het klimaat. Het internet heeft een even grote impact op de planeet als de luchtvaartindustrie (read that again). De opslag van data is daarbij de belangrijkste factor. Datacenters hebben enorme opslagruimte en sterke processoren nodig en dat vraagt tonnen energie. Daarom staat digitale duurzaamheid bij Statik torenhoog op de prioriteitenlijst. We denken daarbij in de eerste plaats aan duurzame ontwerp- en ontwikkelmethodes. Duurzame websites en applicaties zijn bovendien vaak sneller, dus win-win! Daarnaast draait digitale duurzaamheid ook om toegankelijkheid. Hoe zorg je ervoor dat iedereen digitaal meekan, ongeacht leeftijd, visuele of motorische beperkingen,...?

Hoe we dit aanpakken:

 • Digitale duurzaamheid uitdragen en uitdiepen
 • Klanten sensibiliseren
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2022-2023

Event digital sustainability

Digitale duurzaamheid uitdiepen

Resultaten 2022:

Digitale duurzaamheid inspiratiebeeld

Doelen 2023

 • Een eenvoudige digitale marketingscan met oog op duurzaamheid ontwikkelen. Dit is een manier om klanten een eerste stap te laten zetten richting een duurzame digitale strategie. Naast SEO bijvoorbeeld, zal deze scan ook focussen op pijlers zoals groene hosting, toegankelijkheid (bv. voor kleurenblinden) en de 'carbon footprint' per pageview. Op die manier kunnen we zowel bestaande als nieuwe klanten actief sensibiliseren over het belang van deze topics.
 • Van kennisopbouw naar kennisdeling rond digitale duurzaamheid (vervolgactie). In 2022 verdiepten we ons in het topic digitale duurzaamheid. In 2023 willen we nog meer inzetten op kennisdeling. Dit kan op vele vlakken: door dit breder te integreren in onze projecten (al in offertefase) tot samenwerkingen met Associatie KU Leuven (om het topic te integreren in opleidingen) en het organiseren van events.
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

2. Verkleinen ecologische voetafdruk

Why: We willen met Statik toewerken naar een koolstofarme economie, dus dan is het verkleinen van onze eigen ecologische voetafdruk een no-brainer.

Hoe we dit aanpakken:

 • Jaarlijks onze voetafdruk berekenen (check onze voetafdruk hier)
 • Biodiversiteit en klimaatactie ondersteunen
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2022-2023


Statik weekend veggie barbecue

Resultaten 2022

 • We leerden zélf onze ecologische voetafdruk berekenen.

  Met de hulp van Carbon+Alt+Delete leerden we zelf onze voetafdruk berekenen. We koppelden hier strategische vervolgacties aan om zo toe te werken naar de halvering van onze voetafdruk tegen 2030. Grootste uitdaging: aardgasvrij worden. Best moeilijk aangezien het merendeel van onze voetafdruk vasthangt aan het energieverbruik van ons (huur)kantoor.

 • Daarnaast organiseerden we het allereerste volledig vegetarisch Statikweekend met een overheerlijke veggie barbecue. Ook onze round-ups om de drie maanden waren (bijna volledig) veggie.

 • We maakten van ons dakterras een groene plek.
  Een veelvoud aan sedumcassettes kreeg een plaats op ons dakterras.

 • Daarnaast zijn we sinds 2021 klimaatneutraal.

Groen dakterras

Doelen 2023

 • Onze kantoorruimte circulair (her)aankleden.
  Onze vergaderruimtes zijn aan een opfrisbeurt toe. Daarnaast willen we dat ze ook ons (duurzame) verhaal vertellen. Zo bekijken we o.a. de optie om samen te werken met een organisatie die meubels uit recupmateriaal maakt. Daarnaast willen we inzetten op werkplekken die aandacht schenken aan (neuro)diversiteit.
 • Digitale duurzaamheid uitdiepen.
  Alles wat onder onze eerste strategische duurzaamheidspijler 'digitale duurzaamheid promoten' valt, is voor ons ook een vorm van klimaatactie. Door consequent de voetafdruk van onze toepassingen te laten dalen, zit klimaatactie in onze dagdagelijkse werking verweven.
 • Klimaatneutraal blijven of herdefiniëren?
  In 2023 onderzoeken we of we klimaatneutraal willen blijven of er eventueel bewust voor kiezen om onze compensatiestrategie bij te sturen en te investeren in een eigen duurzaamheidsproject waarmee we onze rechtstreekse impact kunnen vergroten. Stay tuned.
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

3. Verduurzamen klantenbestand

Why: Duurzame projecten in een stroomversnelling brengen dankzij een goed doordachte digitale strategie, that's how we roll. We hechten dan ook veel belang aan samenwerkingen waarmee we onze gezamenlijke maatschappelijke impact kunnen vergroten.

Hoe we dit aanpakken:

 • Proactief impactbedrijven aanspreken
 • Pro bono werk
 • Actief meebouwen aan een duurzamere stad Leuven
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2022-2023


Ilean opleiding

Resultaten 2022

 • In 2022 reikten actief uit naar andere B Corps en VCDO-deelnemers. Zo leerden we andere organisaties uit de Belgische B Corp community kennen en kwamen er boeiende kennismakingsgesprekken op ons pad met organisaties met een gedeelde, duurzame mindset.
 • We deelden onze kennis via de ‘Sustainable entrepreneurship & B Corp for dummies’ talk voor de KU Leuven KICK Challenge samen met StreetwiZe, verschenen in het magazine van Flanders DC en de Blyde wake-up call.
 • Organisaties konden bij ons terecht voor vrijblijvende adviesgesprekken over duurzaam ondernemen en het B Corp traject.
 • Daarnaast bleven we als partner in het Interreg-project Sharepair (wat resulteerde in Repair Connects) meebouwen aan duurzame steden en gemeenschappen door digitalisering te linken aan de hersteleconomie.
Orangerie sfeerbeeld

Doelen 2023

 • We initiëren een ecosysteem van organisaties die positieve impact nastreven en die elkaar kunnen versterken en uitdagen. We onderzoeken de mogelijkheden van een coöperatieve structuur en reiken uit naar partnerorganisaties om banden te versterken, vaker samen te werken en zo onze gemeenschappelijke impact te vergroten.
 • Op dit moment zijn er er naast Statik twee andere B Corps met Leuven als hoofdzetel, Bonka Circus en Impact advocaten. We willen in Leuven graag een B Corp voortrekkersrol opnemen door te bouwen aan een 'B Local' community.
 • We bouwen een eventruimte uit voor impactorganisaties. In 2023 willen we onze grootste ruimte - 'de Orangerie' - ook openstellen voor andere organisaties om te huren. Daarbij focussen we bewust op impactorganisaties en op kennisoverdracht.
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

4. Werkgeluk verspreiden

Why: Een ideale werkplek creëren waar werkgeluk centraal staat is een noodzakelijke voorwaarde bij Statik om business as a force for good uit te dragen. We willen ruimte maken voor mensen om zichzelf te zijn en zich volop te ontplooien.

Hoe we dit aanpakken:

 • Mentaal welzijn op het werk bewaken en versterken
 • Persoonlijke ontwikkeling (beter) faciliteren
 • Werkgeluk en engagement verhogen
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

4. Werkgeluk verspreiden

Lena terras

Resultaten 2022

 • We brachten personeelstevredenheid in kaart.
  Collega's namen deel aan een onafhankelijke bevraging van Mediarte, het sociaal fonds van onze sector, over werkbeleving en mentaal welzijn bij Statik. Het meestvoorkomende werkpunt dat uit deze bevraging naar boven kwam had te maken met onduidelijke ‘carrièrepaden’ omwille van onze zelfsturende werking. Hier koppelden we dan ook een doelstelling aan voor 2023.

 • Collega's kregen meer inzicht in hun talenten en persoonlijkheid om zo hun werkgeluk te verhogen.
  De Leuvense organisatie reBoot faciliteerde interne opleidingen over 'tijd en resultaatsgerichtheid' en het bepalen van 'mijn energie en drijfveren' (waar o.a. perfectionisme en faalangst aan bod kwamen). Aansluitend kregen collega's de kans om in te tekenen op een persoonlijke talentenanalyse. Elf Statikers hebben hier gebruik van gemaakt.

 • Inclusie en diversiteit op de werkvloer aanmoedigen.
  Om onze interne kennis rond inclusie en diversiteit te verhogen engageerde Statik zich binnen het Hands-on inclusion traject waaruit verschillende acties volgden. Denk maar aan het uitschrijven van een inclusie- en diversiteitsbeleid en het herschrijven van onze vacatures met het oog op inclusie.

 • Vrijwilligerswerk buurtwerk Sint-Maartensdal en 't Lampeke
  Tot slot wijdde elke Statiker een halve werkdag aan vrijwilligerswerk voor lokale organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding.

Bokeslunch

Doelen 2023

 • Werkplek van de toekomst vormgeven.
  Een van onze overkoepelende doelstellingen in 2023 is het constante experiment aangaan om te ontdekken wat de werkplek van de toekomst is, waarin werkgeluk voorop staat — en hierin ook erkend worden.
 • Duidelijkheid rond carrièrepaden verhogen.
  We onderzoeken hoe we collega’s meer duidelijk kunnen bieden over hun loopbaanmogelijkheden. Dat zullen we aanpakken in twee fases. Eerst en vooral via een bevraging de noden helder in kaart brengen, daarna bekijken hoe we ons organisatiemodel kunnen aanpassen om hieraan tegemoet te komen.
 • Start uitrol inclusie-actieplan.
  We plannen een talenbeleid uit te werken, opleidingen te volgen rond Klare Taal (en dit eventueel toevoegen aan ons aanbod zodat we ook klanten hiermee kunnen helpen) en het zelf organiseren van een event met inclusie als centraal thema.
 • Netwerk rond actieplan inclusie vergroten.
  We reiken actief uit naar organisaties of personen die kunnen helpen met het bouwen aan een inclusieve werkplek. Dit kan door netwerkmomenten bij te wonen of te organiseren, actief opzoek te gaan naar 'antennepersonen' ...
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Vrijwilligersdagen

Tijdens de maand december staken de Statikers de handen uit de mouwen als vrijwilligers voor lokale armoedeprojecten.

Vrijwilligerswerk sint maartensdal

De Kettekeet en buurtcentrum Sint-Maartensdal

We ondersteunden kinderwerking De Kettekeet van buurtcentrum Sint-Maartensdal bij de organisatie van hun wekelijkse kinderlunch. We maakten heerlijke soep en macaroni klaar voor een vijftigtal kinderen op woensdag 21 december, bakten cupcakes en hielpen met het serveren van de lunch.
Voor het kerstdiner van het buurtcentrum op vrijdag 23 december trokken we opnieuw onze keukenschorten aan en prepareerden verschillende aperitiefhapjes.

Lampeke vrijwilligerswerk

Buurtwerk 't Lampeke

Daarnaast hielpen we op de jaarlijkse kerstmarkt van buurtwerk 't Lampeke met het schminken van kinderen en het uitschenken van drankjes en de opruim achteraf, zodat we mee jong en oud warme kerstdagen konden bezorgen.

Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Klanten over positieve impact

In 2022 stuurden we ook een klantenbevraging uit. Een van onze vragen focuste specifiek op duurzaamheid. We vroegen in hoeverre ze het als klant belangrijk vinden dat we inzetten op enkele pijlers uit onze duurzaamheidsstrategie. Ze konden daarbij meerdere pijlers aanduiden.

Uit de bevraging kwam de pijler digitale duurzaamheid promoten als overduidelijk speerpunt naar voren (69,4%), gevolgd door het verkleinen van onze voetafdruk (55,6%), transparant communiceren over onze voetafdruk en duurzaamheidsbeleid (48,6%), het verduurzamen van onze keten, nl. onze klanten, leveranciers... (47,2%) en het verspreiden van werkgeluk (44,4%).

Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Transparant communiceren

Why: We willen onze duurzame manier van werken in kaart brengen met al z’n successen en verbeterpunten omdat we hierover zelf via andere organisaties konden leren en nog steeds volop leren. Zo hopen ook wij op onze beurt anderen te inspireren door transparant te communiceren over onze duurzaamheidsreis.

Hoe we dit aanpakken:

 • Digitaal duurzaamheidsverslaggeving
 • B Corp certificering
Over 2022 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2022-2023


Statik Karolien

Resultaten 2022

Als B Corp wil Statik andere bedrijven voluit inspireren en ondersteunen om business as a force for good in te bedden in hun werking. Dat deden we in 2022 door in te zetten op talks, inspiratiesessies en vrijblijvende adviesgesprekken.

Daarnaast sporen we sinds 2022 andere organisaties aan om in te zetten op een digitaal duurzaamheidsverslag waarmee ook zij op een transparante en inspirerende kunnen inzetten op duurzaamheidscommunicatie. We merkten tijdens het voorbije jaar dat organisaties niet alleen ondersteuning vroegen bij het bouwen van een digitaal verslag, maar ook bij het vormgeven van een storytelling strategie met focus op duurzaamheid.

Statik Bram

Doelen 2023

Op dit moment zijn er er naast Statik twee andere B Corps met Leuven als hoofdzetel (Impact advocaten en Bonka Circus). We willen in Leuven graag een B Corp voortrekkersrol opnemen door te bouwen aan een lokale B Corp / B Local community.

We plannen in 2023 onze huidige B Impact Assessment (BIA) kritisch te doorlopen en ondernemen acties om onze score te verbeteren met het oog op onze B Corp hercertificering in november 2024.

Daarnaast willen we transparante communicatie dieper inbedden in onze werking door via tools als MurMur consent besluitvorming deel te laten uitmaken van onze dagelijkse werking.

Ook over

Maanlanders

In 2020 lanceerden we de Statik spin-off Maanlanders. We lichten graag drie projecten uit die in 2022 vorm kregen.

KU Leuven Healthy - Facilitatie podcastclub rond mentaal welzijn.
Na de succesvolle podcastreeks ‘Mental Health Matters: How to keep young researchers in a good mental shape?’ wou KU Leuven Healthy ook in real life het gesprek aanwakkeren rond mentale gezondheid. Tijdens vijf sessies konden jonge onderzoekers hun ervaringen delen rond topics zoals veerkracht, angst en groeimindset.

Kpot - Traject ‘werkgeluk en efficiënt samen beslissen’.
Voor de designstudio Kpot organiseerden we een teamdag waar we samen experimenten definieerden om hun werkgeluk, autonomie en efficiëntie te verhogen. Drie maanden later volgde er een terugkomssessie met het volledige team om terug te koppelen over de experimenten en nieuwe stappen voorwaarts te zetten.

Werkplaats Immaterieel Erfgoed - Teamdag ‘autonomie en efficiënt samen beslissen’.
We faciliteerden een teamdag met het volledige Werkplaats Immaterieel Erfgoed team waar autonomie en efficiënt samen beslissen centraal stonden. Daarbij maakten we onder meer gebruik van speelse Lego Serious Play oefeningen om samen te bouwen aan de duurzame groeistrategie van dit team.

Ook over

Inclusie en diversiteit

We werken sinds enkele jaren nauw samen met organisaties zoals Talentoscoop om een brede doelgroep te bereiken met onze vacatures. In 2022 werkten we ook een inclusie- en diversiteitsbeleid uit. Ben of ken jij iemand die ons kan helpen met ons inclusiebeleid? Laat het weten, want wij willen heel graag bijleren!

Ook over

Vorige duurzaamheidsverslagen

Dit is ons vierde duurzaamheidsverslag. Bekijk hier ons duurzaamheidsverslag van 2019, 2020 en 2021. We geloven sterk in de kracht van open communicatie en willen hierin ook het goede voorbeeld geven. Mocht je vragen hebben over onze aanpak of meer willen weten over bepaalde topics, laat gerust iets weten aan onze duurzaamheidscoördinator Daphne via daphne@statik.be.

Ook over

Een digitaal duurzaamheidsverslag?

Slaat bij het woord ‘duurzaamheidsverslag’ meteen de angst toe dat je je moet verdiepen in cijfertabellen of opiniestukken over smeltende ijskappen? Relax, duurzaamheidscommunicatie kan ook op een zeer laagdrempelige en effectieve manier impact creëren. Meer nog: het helpt je organisatie vooruit op ecologisch, economisch en menselijk vlak. Wij zetten je graag mee klaar in de startblokken voor een inspirerend en activerend duurzaamheidsverslag.

Duurzaamheidsverslag 2022
Proud B Corp

Als digitaal bureau en B Corp zette Statik in 2022 meer dan ooit in op digitale duurzaamheid en topics zoals inclusie, webtoegankelijkheid en werkgeluk. In dit nieuwe duurzaamheidsverslag lees je hoe we iedere dag bewust meebouwen aan de wereld van morgen.