Ga verder naar de inhoud

Gebruikersonderzoek

Rechtstreekse input van de gebruikers van je website, applicatie, webshop… kan je de meest waardevolle inzichten bezorgen. Daarom proberen we zoveel mogelijk gebruikersonderzoek te integreren in elk project. En dat kan op veel verschillende manieren: fysieke user testing, online gebruikersanalyse, card sorting, focusgroepen en interviews...

Het gebruik en het gebruiksgemak van een website of applicatie testen bij je doelgroepen kan op verschillende manieren. Er zijn heel wat online tools beschikbaar die je snel en met een beperkte investering veel gegevens kunnen opleveren, die je vervolgens kan analyseren.

Soms wil je echter dieper kunnen inzoomen op wat je je gebruikers nu precies ziet doen, en hen meteen de juiste vragen kunnen stellen. Eens met je klanten of contacten samenzitten vraagt een iets grotere tijdsinvestering, maar levert altijd ontzettend waardevolle ideeën en inzichten op. Wij zijn in elk geval grote fans!

Gratis minigids: De kracht van inclusief gebruikersonderzoek

Wat mag je verwachten?

  • Waarom gebruiken wij de term user experience research om ook de context rond gebruikers te begrijpen?
  • Waarom moet het een fundamenteel onderdeel van je werkwijze zijn?
  • Wanneer moet je het juist toepassen?
  • Waarom is het essentieel om inclusie mee te nemen in je user tests?

Fysieke user testing

Persoonlijke interactieve sessies met individuele gebruikers, hoe pak je dat aan? Alles start met de vraag aan gebruikers om een aantal opdrachten uit te voeren op een bestaande website (of op een prototype). We observeren en analyseren zijn of haar acties, en wisselen even van gedachten met de gebruiker. We vragen bijvoorbeeld waarom hij of zij een bepaalde actie zus of zo doet, wat goed is, en wat nog beter zou kunnen. Op die manier krijg je een goed beeld van hoe gebruikers de website ervaren, of dit overeenkomt met wat voorop gesteld werd, waarom ze bepaalde keuzes maken enz. Op basis daarvan kunnen we eventueel gerichte aanpassingen doen.

User testing in de praktijk

Gen Z aan het woord

Bij het uitdenken van de nieuwe website voor hogeschool UCLL deden we 10 fysieke user testing sessies met toekomstige en huidige studenten. We lieten hen een 8-tal scenario's doorlopen en zagen meteen grote verschillende tussen de jonge 17- en 18-jarigen en de iets oudere studenten.

In sommige projecten ontbreekt het echter aan tijd en/of budget om user testing sessies te organiseren. Maar door onze jarenlange ervaring met dit soort onderzoek, proberen we in elk project zoveel mogelijk door onderzoek gevalideerde UX principes te hanteren.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere (digitale) vormen van gebruikersonderzoek die vaak minder tijd en middelen vragen. Bv. gebruikersanalyse, korte interviews en bevragingen.

Programma

User testing

Wil je graag ontdekken of je website of platform is afgestemd op de noden en verwachtingen van je doelgroepen? Heb je een nieuw idee dat je in de markt wil zetten, maar je weet niet hoe gebruikers ermee zullen omgaan? Dan is user testing de manier om een antwoord te krijgen op al je vragen.

2-3 weken

Krijg een inzicht in de noden van je doelgroep.

Een platform dat beter is afgestemd op je gebruikers.

Digitale gebruikersanalyse

In de online wereld is alles perfect meetbaar. Door de juiste tools in te zetten, kunnen we dus al heel veel te weten komen zonder gebruikers fysiek te moeten bevragen. Eerst en vooral vormt Google Analytics een belangrijk bron van informatie over de manier waarop gebruikers webplatformen gebruikem.

Uit onze ervaring krijgen we echter pas een volledig beeld op de prestaties door de kwantitatieve bezoekersdata van Google Analytics te combineren met kwalitatieve data uit tools zoals Hotjar, CrazyEgg of GetSiteControl. Door het surf- en klikgedrag te gaan analyseren zien we letterlijk waar bezoekers problemen ondervinden tijdens het gebruiken van je website of platform en welke functionaliteiten het meest gebruikt worden.

Bevragen van je bezoekers

Er zijn verschillende manieren om je doelgroepen te gaan bevragen. De meeste eenvoudige is om een online bevraging op je website te lanceren of via andere kanalen te verspreiden.

  1. Een online survey wordt afgenomen in de vorm van een korte reeks vragen die gesteld wordt aan de bezoekers van een website. Die vragen kunnen bijvoorbeeld polsen naar doelgroep, doelen, bevindingen, struikelblokken... Na deelname kan men het bezoek aan de website verder zetten.
  2. Daarnaast zijn (fysieke) user interviews of focusgroepen ook een zeer waardevol instrument om de noden en verwachtingen van bezoekers mee te krijgen in het uitdenken van een digitaal product of platform.
  3. Naast de klassieke formats zoals een interview, proberen we ook voor de nodige interactie te zorgen met card sorting sessies waarbij gebruikers gevraagd worden om bepaalde stukken content of pagina's in een voor hen logische structuur te sorteren.

Via dit soort bevragingen kunnen we op korte termijn een relevante set aan kwalitatieve data verzamelen over waarom bezoekers op de website terechtkomen, wat ze willen doen of naar welke informatie ze exact op zoek zijn, welke informatie ze niet vinden of welk probleem ze ervaren... Hieronder geven we een aantal voorbeelden van projecten waarin het bevragen van doelgroepen cruciaal is geweest.

Kies jij ook voluit voor gebruiksgemak?

We bekijken graag hoe we usability van jouw webproject nog beter kunnen afstemmen op de doelgroep.