Ga verder naar de inhoud

Een online tool die de digitale inclusie van jouw website of app in kaart brengt

Wat maakt een digitaal product of dienst inclusief? Dat brachten de leden van DigitAll samen in kaart. Wij ontwikkelden vervolgens een online tool waarmee bedrijven en organisaties hun eigen digitale producten kunnen evalueren. Maak kennis met de Digital Inclusion by Design Index.

De resultaten in een notendop

700
bezoekers in de eerste 4 maand
400
vragenlijsten ingevuld in eerste 4 maand
20
organisaties liepen de volledige assessment door in de eerste 4 maand
In oktober 2022 deelden Eefje Vanderlinden en Linde Verheyden van BNP ons hun cijfers rond digitale exclusie in België, en de missie van DigitAll.

De handen in elkaar voor digitale inclusie

DigitAll is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Binnen dat partnership zetten verschillende teams hun schouders onder relevante projecten rond digitale inclusie. Eén daarvan is de 'Index'.

Samen brachten o.a. BNP Paribas Fortis, Proximus, DNS Belgium, DIAX en Nova Reperta in kaart welke criteria bepalend zijn om een digitaal product inclusief te maken. Dit resulteerde in een uitgebreide vragenlijst die het niveau van digitale inclusie van digitale tools evalueert.

Project info

Project

Een online assessment tool voor digitale inclusie

Expertise

Online strategie, digitale productontwikkeling, webapplicaties en administratieve platformen

Periode

2022 - ...
Een belangrijke voorwaarde was dat bedrijven de vragenlijst moeten kunnen delen met collega's, en ze samen invullen.

Een online Index die relevant is voor alle digitale tools, in alle Belgische bedrijven

Statik hielp die oefening vertalen naar een online tool, zodat alle bedrijven en organisaties hun online tools kunnen evalueren aan de hand van de nieuw uitgewerkte criteria en concrete vragen. We werkten een digitaal platform uit waarop bezoekers een vragenlijst doorlopen die de 7 criteria omvat, en eindigen met een totaalbeeld van hun score voor alle 7 criteria.

Omdat we merkten dat een dergelijke oefening de betrokkenheid van verschillende teamleden vraagt, zochten we naar een makkelijke en laagdrempelige manier waarop gebruikers vragenlijsten kunnen delen met collega's, en ze samen invullen. We wilden bedrijven niet verplichten om een account aan te maken, dus werken we met een unieke code die aangemaakt wordt telkens iemand een vragenlijst start. Die code kan men dan delen met collega's, en op een later moment opnieuw ingeven om verder te gaan met de oefening.

De vragenlijsten zelf komen vanuit een bestaande surveytool wat content managers heel wat flexibiliteit geeft in het aanmaken van vragen. De vragen zijn mooi verwerkt binnen de digitale omgeving.

Slim combineren van bestaande tools en maatwerk

DigitAll mocht voor dit project rekenen op een subsidie van de federale regering. Daar konden we voor de ontwikkeling van de online tool een heel eind mee springen, maar het beschikbare budget slim inzetten was van bij aanvang een absolute must.

Samen met de projectpartners gingen we op zoek naar een haalbare technische aanpak. Om die reden kozen we ervoor om:

  • Filament (een krachtige Laravel package, nvdr.) in te zetten als beheertool
  • een bestaande surveytool te gebruiken voor het opstellen van de vragenlijsten zelf
  • de scoreberekening en visuele uitwerking van het eindrapport op maat uit te werken
Na het invullen van een vragenlijst krijgt de bezoeker meteen een score toegekend voor dat criterium.

Krachtige integratie voor snelle resultatenberekening

De eigenlijke vragenlijsten en antwoordmogelijkheden beheren gebeurt in de bestaande surveytool zelf. Die laatste is voorzien van een krachtige API, die ons toelaat om alle onderdelen te koppelen aan de respectievelijke tegenhangers in de beheeromgeving. Via diezelfde API haalt onze tool na het invullen de resultaten op, waarna we binnen de website op maat de resultaten berekenen. Deze worden dan voor de eindgebruiker gevisualiseerd, samen met een reeks relevante aanbevelingen.

In de beheeromgeving kunnen de DigitAll partners het gros van de inhoud van de tool (toelichting bij de 7 criteria en vragenlijsten, aanbevelingen, algemene contentpagina's, vertaalstrings in de uiteindelijke resultaten en op het eindrapport...) in meerdere talen beheren, en vooral ook opvolgen welke surveys zijn ingevuld en afgerond door gebruikers.

Dankzij Filament kunnen we er snel voor zorgen dat de vele text strings die op verschillende plekken binnen de online tool voorkomen makkelijk door content managers aangepast en vertaald kunnen worden
Ook meer gestructureerde inhoud kan in de beheeromgeving makkelijk aangepast worden. Bijvoorbeeld de verschillende aanbevelingen van het eindrapport.

Webtoegankelijkheid en user testing in de praktijk brengen

Webtoegankelijkheid is een onderwerp dat Statik al jarenlang bezighoudt, en in dit project werd het ook letterlijk een criterium in de bevraging. Eleven Ways zorgde voor een grondige audit van de tool, waarna we nog enkele verbeteringen aanbrachten. Daarnaast gingen ook alle partners in het project bij lancering actief aan het testen, waardoor we ook op een ruimer vlak veel nuttige feedback kregen over de opbouw van de tool, het taalgebruik en meer.

Ook op zoek naar een toegankelijke online tool?

Of je nu jouw onderzoek wil ontsluiten of je doelgroep wil activeren of bevragen... We denken graag mee na over hoe technologie je daarbij kan helpen. Van low code tools tot software op maat, we gaan samen op zoek naar een haalbare invulling.

Meer tools die bevragingen, enquêtes en assessments digitaliseren?