Ga verder naar de inhoud

Een online tool die organisaties helpt om grensoverschrijdend gedrag op het werk in kaart te brengen en aan te pakken

KU Leuven lanceerde in 2023 een laagdrempelige online tool die ongewenst of grensoverschrijdend gedrag op het werk detecteert. De CHAT tool richt zich op bedrijven en organisaties die de problematiek kort willen opvolgen. CHAT helpt hen snel concrete risico's inzichtelijk te maken en rijkt mogelijke actiepunten aan.

De resultaten in een notendop...

 • een efficiënte inzet van middelen door ontwikkeling op maat en het gebruik van bestaande tools te combineren
 • meer dan 600 bezoekers in de eerste 4 maanden na lancering, 1 op 10 daarvan volgde een infosessie
 • 4 organisaties en bedrijven gingen effectief aan de slag met de tool in de eerste 4 maanden na lancering
 • een slim business model waarbij deelnemende organisaties en bedrijven bijdragen aan de toekomst van de tool

Project info

Project

Een online screeningtool voor grensoverschrijdend gedrag op het werk

Expertise

Online strategie, digitale productontwikkeling, webapplicaties

Periode

2022-...

Vertrekpunt: een bevraging gestoeld op wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2019 werkt KU Leuven aan een uitgebreid onderzoeksproject rond grensoverschrijdend gedrag in werkomgevingen. Het project omvatte een pilootstudie waarin risicofactoren werden geïdentificeerd en resulteerde in een nieuwe methodiek om de risico's op ongewenst gedrag binnen een groep te detecteren. En dat is nodig - uit onderzoek blijkt dat 17% van de werknemers al eens te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Terwijl KU Leuven de bevraging die aan de basis ligt van de methodiek evalueerde en verfijnde in een longitudinale studie, werkten ze actief met Statik aan een digitale drager om de methodiek breed en laagdrempelig te kunnen verspreiden naar bedrijven en organisaties. En zo zag CHAT - kort voor Combat Harassment Tool - het levenslicht.

CHAT is sinds begin 2023 dus ook een online tool, die via een online bevraging van medewerkers de belangrijkste risicofactoren van grensoverschrijdend gedrag screent, de resultaten analyseert en via een simpele knop leidt tot een overzichtelijk analyserapport.

Organisaties met licentie kunnen bevragingen aanmaken en beheren via het portaal
De vragenlijst zelf is stapsgewijs opgebouwd en eenvoudig te doorlopen voor alle medewerkers die een link krijgen

Hoe werkt de CHAT tool precies?

Een belangrijke doelstelling van het projectteam van KU Leuven was om een toegankelijke methodiek te kunnen verspreiden naar een zo breed mogelijk publiek, en daarbij de administratieve werklast voor het onderzoeksteam van KU Leuven zo veel mogelijk te beperken.

In de analysefase zochten we daarom naar een workflow die daaraan beantwoordt:

 1. Via een formulier op de website kopen bedrijven een licentie aan voor de CHAT tool
 2. Na een correcte betaling krijgt het bedrijf een eigen account op het gebruikersportaal, waar het verschillende teams en bevragingen kan aanmaken ter voorbereiding van het onderzoek
 3. De HR-verantwoordelijke binnen het bedrijf koppelt een bevraging aan een team, en kan makkelijk de link naar de bevraging kopiëren en delen met de juiste teamleden
 4. Medewerkers krijgen de link en vullen de vragenlijst online in
 5. De verantwoordelijke van het bedrijf kan een rapport downloaden vanaf het moment dat een minimumdrempel van aantal deelnemers is bereikt
 6. Wanneer de verantwoordelijke een bevraging afsluit, is ook het eindrapport finaal

In dit verslag van ROB tv licht Professor Elfi Baillien de werking van de tool toe. Hieronder geven we een inkijkje in hoe zo'n rapport er kan uitzien:

Een doordachte technische opbouw, GDPR proof in een gevoelige context

Zowel het ontwerp als de technische set-up van de CHAT tool werden specifiek afgestemd op een eenvoudig beheer door het CHAT team, op een maximale veiligheid van gevoelige data en op het bredere digitale ecosysteem van KU Leuven.

Dat resulteerde in:

 • een beheerportaal uitgewerkt in Laravel NOVA voor het CHAT team, waarin zij organisaties, de gebruikers, en licenties kunnen beheren. Daarnaast kunnen ze de inhoudelijke pagina's van de website aanpassen, en de algemene teksten in het eindrapport;
 • een koppeling met de externe survey tool die werd geëmbed binnen het platform;
 • een integratie met de API van deze survey tool die de geaggregeerde resultaten gaat berekenen en die resultaten visualiseert in een PDF.

Onze CHAT tool geeft organisaties en bedrijven een goed beeld van het sociaal werkklimaat in hun teams. Deze digitale tool maakt ons onderzoek en de resultaten ervan breed toegankelijk.

Professor Elfi Baillien - Departement Werk en Organisatie Studies, KU Leuven

Omdat een bevraging als deze gevoelige persoonsgegevens bevat, werd er bij de uitwerking van deze tool veel aandacht besteed aan een veilige technische opbouw van de tool, en het anonimiseren van data.

Elke bevraging die gestart wordt levert een link naar de eigenlijke survey op. Die link wordt buiten het platform om —dus via de interne communicatiekanalen van elk bedrijf— gedeeld met medewerkers. Die laatsten voeren geen persoonlijke gegevens in maar beantwoorden enkel de vragen zelf. Het rapport dat geaggregeerde resultaten visualiseert, geeft op geen enkele manier zicht op individuele antwoorden.

Beheerders binnen het bedrijf kunnen een unieke link voor elke aangemaakte bevraging delen met een groep medewerkers die de bevraging zullen invullen. Er wordt op geen enkele manier bijgehouden wie de bevraging ingevuld heeft.

Duurzame partner van KU Leuven

Wist je dat Statik al enkele jaren actief meeschrijft aan het digitale verhaal van de Leuvense universiteit. Daardoor mochten we al heel vaak ons steentje bijdragen om baanbrekend onderzoek zoals CHAT bij de juiste doelgroep te brengen.

Ook nood aan een veilige en laagdrempelige analysetool?

We denken graag mee na over een geschikte vertaling van jouw onderzoek, en de technologie die je daarbij kan helpen.

Digitaliseren van enquêtes, bevragingen, publicaties

Digitale onderzoeks- of beleidstools kunnen het bereik van een project stevig vergroten, en de werklast van teams verminderen. Hieronder nog enkele andere voorbeelden van platformen waarin die doelstelling centraal stond.

Federaal Instituut Duurzaam Ondernemen & HIVA KU Leuven

Een toolbox om KMO's met due diligence aan de slag te laten gaan