Ga verder naar de inhoud

Big data en dashboards

Meer websites, meer tools, meer data. Jammer genoeg leidt die groei in gegevens niet automatisch tot meer inzichten. Met de immense hoeveelheid aan data die we dagelijks verzamelen, verschuift de uitdaging naar de vraag hoe die data een organisatie ook effectief vooruit kunnen helpen. En laat uitdagingen nu net datgene zijn waar we het gezellig warm van krijgen.

Overzicht in de dataclutter

We werkten een gestructureerde aanpak uit die ons helpt bepalen welke data nu precies relevant zijn, hoe en waar we die data kunnen verzamelen, en hoe we ze op zo’n manier kunnen opslaan dat we er vervolgens vlot mee aan de slag kunnen.

Die data verwerken we vervolgens tot inzichtelijke dashboards, real-time visualisaties en infographics, maar ook tot beslissingsinstrumenten die een reëel inzicht geven in de huidige stand van zaken van bepaalde onderdelen van een organisatie.

Hierbij houden we steeds rekening met de vooropgestelde marketing- en/of sales doelstellingen van je organisatie. Data is geen einddoel op zich, maar een middel om je in staat te stellen datagedreven beslissingen te nemen over wat wel of niet werkt.

Slim combineren van databronnen

We hebben steeds de nodige aandacht voor de technische architectuur van alle verschillende databronnen en hoe deze slim gecombineerd kunnen worden. Cijfers uit Google Analytics zijn interessant om bezoekersgedrag op een algemeen niveau te analyseren, maar door deze te koppelen aan de gegevens uit je klantenportaal of CRM, e-commerce gegevens... krijg je pas echt een totaalbeeld over hoe goed je organisatie het doet.

Voor KNX Association, een wereldspeler op vlak van smart home technologie, brachten we de grote hoeveelheid klantengegevens die via verschillende tools en platformen werden verzameld samen in een uitgebreid marketingdashboard.

Voor museumpas worden met behulp van Google Data Studio en Apache Airflow conversiegegevens uit e-mails gecombineerd met bezoekerscijfers en abonnementsgegevens, zodat het marketingteam van museumpas de impact van hun marketing automation eenvoudig kan opvolgen.

Een uitgebreide set van tools en technologieën

Om data verder te analyseren kan het nodig zijn om deze te verwerken in een meer bruikbare vorm. In de meeste gevallen is het eindresultaat een interactief dashboard. Daarvoor bouwden we de nodige expertise en een set van tools op. Voor eenvoudigere marketingdashboards zijn wij grote fan van Google Data Studio, omwille van het gebruiksgemak en de uitgebreide visuele en technische mogelijkheden.

Voor complexere interactie bekijken we telkens op maat welke technologie het beste aansluit bij de noden van de organisatie (Tableau, Apache Airflow, Metabase...).

Voorbeeld integratie Tableau in Craft CMS
Voorbeeld dashboard integratie data e-learningplatform in Data Studio

Onze technologieën

Data Studio
Airflow
Tableau
Plotly
Laravel

Nood aan inzicht in je eigen data?

En benieuwd of en hoe we kunnen helpen? Wij lusten koffie en komen graag luisteren.