Interactieve grafieken brengen het Vlaams indicatorenboek tot leven

Van een verslag in boekvorm naar een handige digitale moduleerbare tool.

Project

Interactieve grafieken en datavisualisaties

Expertise

Data-analyse en visualisatie, digitale transformatie, grafische ontwerp, webontwikkeling

Periode

2018 - ...

Digitaal en duurzaam visualiseren van onderzoeksdata

In de voorbije twintig jaar stonden de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem bovenaan de Vlaamse agenda. ECOOM, of het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring, bundelt het geheel aan genomen acties, en hun meetbare resultaten al tientallen jaren in het Vlaams Indicatorenboek.

Die publicatie biedt een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht van de Vlaamse verwezenlijkingen op het vlak van bestedingen voor —en resultaten van—onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Kort gesteld bevat het Indicatorenboek een aantal beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel op gebied van wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen.

In 2017 benaderde ECOOM ons met de vraag om het Vlaams Indicatorenboek te digitaliseren. Afstappen van een papieren publicatie dus, die vraag sprak ons wel aan.

Van print naar paperless

Volledig afstappen van de papieren versie van de publicatie, dat impliceerde een digitale transformatie van het concept, met een aantal duidelijke doelstellingen:

  1. De digitale oplossing moest minstens beantwoorden aan alle bestaande noden van de doelgroepen, en daarnaast de mogelijkheden van digitale media verkennen.
  2. Online datavisualisatie zou worden ingezet om de situatie en voortgang inzake wetenschap, technologie en innovatie in Vlaanderen op een relevante manier in kaart brengen.
  3. De digitalisering van het Vlaams Indicatorenboek moest het beschikbare materiaal maximaal toegankelijk maken.
  4. Gebruiksgemak voor de doelgroep en voor het projectteam bij ECOOM zou cruciaal zijn. ECOOM moest bijvoorbeeld gemakkelijk zelf het Indicatorenboek kunnen updaten bij een nieuwe editie.

Nood aan orde in de dataclutter?

We werkten een gestructureerde aanpak uit die ons helpt bepalen welke data nu eigenlijk precies relevant zijn, hoe en waar we die data kunnen verzamelen, en hoe we ze op zo’n manier kunnen opslaan dat we er vervolgens vlot mee aan de slag kunnen.

Die data verwerken we vervolgens tot inzichtelijke dashboards, real-time visualisaties en infographics, maar ook tot beslissingsinstrumenten die een reëel inzicht geven in de huidige stand van zaken of status van bepaalde onderdelen van een organisatie.

Overzichtelijke inhoudstafel, aantrekkelijke grafieken

Vandaag biedt de online tool voor de redacteurs uitgebreide mogelijkheden om tabellen en grafieken op te maken op basis van data die ze importeren. Dat vroeg vooral op vlak van User Interface en UX Design heel wat analyse- en denkwerk, en werd aangevuld met voldoende user testing. Het uiteindelijke resultaat is een intuïtieve tool die vlot bruikbaar is in alle browsers en op alle schermtypes.

Eindgebruikers kunnen alle gepubliceerde figuren en grafieken meteen downloaden en gebruiken in eigen presentaties of verslagen, en—indien gewenst—zelfs een eigen ‘Indicatorenboek op maat’ samenstellen en afdrukken, met een selectie van de voor hem/haar relevante onderdelen.

Heb jij ook nood aan een digitale transformatie?

Het hoeft niet noodzakelijk met van die fancy grafieken, maar dat mag wel!