Een platform om levenslang leren in Vlaanderen op de kaart te zetten

Na een uitgebreid context mapping traject werkten we een platform dat het bijscholingsaanbod van de zes instellingen van Associatie KU Leuven bundelt.

De resultaten in een notendop

  • Een uitgebreid marktonderzoekstraject om de noden van de doelgroep te matchen met het bestaande aanbod hielp om een gerichte strategie op te stellen en duidelijke prioriteiten te scheppen voor het nieuwe platform.
  • Alle opleidingen uit het bijscholingsaanbod van de zes instellingen van Associatie KU Leuven worden nu gebundeld op één platform.
  • De lanceringscampagne van 'Ik blijf bij' zette Levenslang Leren meteen op de agenda van de grote mediaspelers.
  • Meer dan 4.000 bezoekers vonden in de eerste maand na lancering hun weg naar het platform.

Niet de beste leerling van de klas

Het komt keer op keer naar voren in studies: in Vlaanderen volgen werknemers niet vaak een opleiding. De mentaliteit om levenslang te leren is bij ons niet zo hard ingeburgerd als in andere landen. Op vlak van bijscholen zijn we bij de slechtste leerlingen van de klas. Zonde!

Nochtans is het aanbod aan opleidingen groot, zowel in de privésector als bij hogescholen en universiteiten. Samen met Associatie KU Leuven stelden we ons de vraag hoe we het aanbod van de hogescholen en de universiteit rond Levenslang leren nog beter in de verf konden zetten. Want bijleren stopt niet na het behalen van een diploma.

Project

Een platform dat het bijscholingsaanbod van de zes instellingen van Associatie KU Leuven bundelt

Expertise

Context mapping, gebruikersonderzoek, webontwikkeling, online marketing

Periode

2020 - ...

In kaart brengen van de context

Maar voor we het aanbod online in de markt kunnen zetten, moeten we eerst meer inzicht krijgen in de doelgroep, en dan vooral in hun motieven en drijfveren om (niet) aan levenslang leren te doen.

  • Naar welke opleidingen is de doelgroep op zoek?
  • Waarom willen ze zich bijscholen? Waarom niet?
  • Hoe gaan ze zoek naar een opleiding?
  • Wat houdt hen tegen om een opleiding te volgen?
  • En last but not least: bereiken de opleidingen van de instellingen van Associatie KU Leuven hun doelgroep?

Meer vragen dan antwoorden dus. Om antwoorden te krijgen tekenden we een context mapping traject uit waarbij we zowel de aanbieders als de doelgroep zouden bevragen. Daarnaast keken we ook naar de bredere context door concurrenten en zoekgedrag te analyseren. Op basis van de verkregen inzichten hebben we met Associatie KU Leuven een online strategie en verschillende scenario's bepaald om het aanbod online aan de doelgroep te presenteren.

Drie maanden intensief in het hoofd van onze gebruikers kruipen, dat ging als volgt:

Stap 1: data-analyse gezamenlijk aanbod

Stap 2: expert interviews

Stap 3: concurrentie-analyse

Stap 4: analyse zoekgedrag

Stap 5: alumni interviews

Stap 6: bevraging van de doelgroep

Op basis van de inzichten uit al deze oefeningen bedachten we een strategie om gezamenlijk met het opleidingsaanbod naar buiten te komen. We selecteerden de componenten die zeker opgenomen moesten worden in een zogenaamde MVP (Minimal Viable Product) en welke later op de roadmap zouden moeten komen.

Ons context mapping onderzoek leverde door de doelgroep gevalideerde inzichten die we nu konden gaan gebruiken om met ons aanbod naar buiten te komen. Hoog tijd om de stap te zetten naar een prototype van het online platform.

'Ik blijf bij' werd geboren

Terwijl wij ons focusten op het uitdenken van de functionaliteiten van het platform en wireframes uittekenden, gingen onze vrienden van Bigtrees aan de slag met de branding. Na enkele creatieve sessies kwam de campagnenaam 'Ik blijf bij' uit de bus. Die was ons allen het meest 'bijgebleven' (pun intended 😉) en dus was de keuze snel gemaakt.

Het 'Ik blijf bij'-platform bundelt het bijscholingsaanbod van de zes instellingen van Associatie KU Leuven. Zowel korte, langlopende als online opleidingen. Goed voor een aanbod van zo'n 1.350 opleidingen. Het is dus key om bezoekers snel te laten zoeken naar de navormingen die zij interessant vinden.

Een platform om levenslang leren in Vlaanderen op de kaart te zetten
De opleidingenzoeker van Ik blijf bij m.b.v. Algolia.

Om die reden hebben we verschillende ingangen voorzien om tot een relevante opleiding te komen. De meest uitgebreide ingang is de opleidingenzoeker. Hierin kan een gerichte zoeker snel op trefwoord, interessedomein, instelling zoeken, lesmoment, opleidingstype (online vs on campus) en locatie zoeken.

Voor de opleidingszoeker werkten we met Algolia als zoekfunctietechnologie. Algolia is een zeer krachtige search API die meer uitgebreide mogelijkheden bevat voor faceted search.

Een platform om levenslang leren in Vlaanderen op de kaart te zetten
Een overzicht van de verschillende domeinen help een bezoeker opleidingen te vinden op basis van zijn functie of vooropleiding.

Voor de oriënterende bezoeker die nog eerst de mogelijkheden wil verkennen hebben we contentpagina's opgezet voor de verschillende interessedomein waarop populaire opleidingen in de kijker gezet kunnen worden. Ook voor wie specifiek op zoek is naar een korte, dan wel een langlopende of online opleiding kan terecht bij een specifiek aanbod. Op die manier proberen we een antwoord te bieden op alle verschillende noden van de doelgroep die tijdens het gebruikersonderzoek naar voren zijn gekomen.

Eens een bezoeker bij een relevante opleiding is beland stuurt 'Ik blijf bij' hem door naar de website van de instelling waar meer informatie gevonden kan worden over het proces van inschrijven, toelatingsvoorwaarden...

Een bank vooruit

In november 2021 was het dan eindelijk zover! We lieten 'Ik blijf bij' op de wereld los en bereikten in de eerste maand meteen 4.000 bezoekers.

De komende maanden zetten we actief in op groei via online marketingcampagnes en zoekmachine-optimalisatie om zo de Vlaming te motiveren om bij te blijven in een interessedomein naar keuze.

Zelf goesting gekregen om het aanbod te verkennen?

Duurzame partner van Associatie KU Leuven

Ik blijf bij is slechts een van de vele digitale projecten die we samen met (Associatie) KU Leuven tot een goed einde brachten. Statik schrijft al enkele jaren actief mee aan het digitale verhaal van de Leuvense universiteit en de partnerhogescholen. Daardoor kennen we de verschillende doelgroepen en specifieke uitdagingen van de onderwijssector ondertussen door en door.

Ook nood aan een doeltreffend platform om je aanbod te promoten?

Wij helpen graag om je idee te vertalen naar een concreet product op maat van je doelgroep.