Ga verder naar de inhoud

Informatiearchitectuur

De informatiearchitectuur is de ruggengraat van elk digitaal platform. Het geeft de volledige structurele opbouw van en onderlinge relaties tussen pagina’s weer voor een website of -applicatie. Om een goede informatiearchitectuur te kunnen uittekenen, is er inzicht nodig in de verschillende toptaken en user stories van elke doelgroep.

Een structuur die werkt voor al je doelgroepen

Een duidelijke structuur voor je website of platform is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle gebruikerservaring, zeker wanneer je verschillende doelgroepen moet bedienen. Na het uitwerken van een online strategie nemen we daarom altijd voldoende tijd om een boomstructuur uit te werken voor jouw project.

Hier hoort ook het uitdenken van de juiste labels en navigatiestructuren bij. Door het correct inschakelen van instrumenten zoals content audits, user story mapping, card sorting en user testing krijgen we een beter inzicht in wat voor jouw bezoeker effectief waardevol is. De structuur vormt essentiële input voor de opbouw van wireframes of een prototype, en dient als referentie tijdens het verdere verloop van het project.

Voorbeeld eenvoudige boomstructuur
Voorbeeld user story mapping

Voor platformen en tools zit de complexiteit vaak veel minder in het structureren van content, maar eerder in het stroomlijnen van de verschillende flows en taken die het platform omvat. Bij een ledenplatform gaat het dan o.a. om lid worden, verlengen, online betalen en facturatie, inschrijven voor ledenactiviteiten, gepersonaliseerd nieuws ontvangen... Voor dit soort flows werken we een user story map uit die deze verschillende scenario's tot in detail oplijst en alle taken van de gebruikers en content managers beschrijft.

Content-heavy projecten die scoren

Voor uitgebreide en informatierijke omgevingen is een doordachte informatiearchitectuur eens zo belangrijk. Je gebruikers zien al snel het bos door de bomen niet meer. De potentiële negatieve impact van een slecht gestructureerde site is enorm.

Een goede sitestructuur start vanuit de noden en vragen van de doelgroep en niet vanuit de organisatie. Zaken zoals een missie, geschiedenis van het bedrijf of zelfs een nieuwsoverzicht zijn niet de essentiële stukjes informatie waarnaar je bezoeker op zoek is. Zo mogen zeker je website verrijken, maar mogen de echte toptaken van je gebruikers niet in de weg staan.

We hebben doorheen de jaren uitgebreide ervaring opgedaan met verschillende content-heavy projecten zoals KU Leuven, Gezond Leven, VAF en Unia. We hebben dus alle expertise in huis om je hiermee verder te helpen.

Wil je het met ons eens over je sitestructuur hebben?

We bekijken graag hoe we de content van je website of platform doelgroepgericht kunnen weergeven.