Ga verder naar de inhoud

Duurzaamheidsverslag 2021
Ons eerste jaar als B Corp

Over ons

Wij zijn Statik

Statik helpt organisaties met toegankelijke technologie. We bedenken en bouwen websites en digitale toepassingen die de wereld écht vooruit helpen. Want morgen begint vandaag.

Bij Statik draait alles om mensen, technologie en het evenwicht tussen beide. Door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook door actief op zoek te gaan naar samenwerkingen met maatschappelijke impact, willen we positieve boodschappen versterken.

Statik B Corp

Jiha, een B Corp!

Wat begon als een stille droom in 2019, klinkt nu loud and proud: we certificeerden onszelf in november 2021 als een B Corp! Dit prestigieuze duurzaamheidslabel is weggelegd voor bedrijven die bewust de balans bewaken tussen winst en positieve impact op vlak van mens en omgeving. Statik was het 25ste Belgische bedrijf dat dit label behaalt en komt zo terecht in het rijtje van bedrijven zoals Alpro, StreetwiZe (bekend om de 'mobiele scholen') en Oxfam Fair Trade. Het B Corp label is een ereteken dat we met trots uitdragen en dat ons blijvend uitdaagt om business as a force for good in te zetten.

Boerencompagnie bloemen

Business as a force for good

Erkende B Corps zijn winstgevende bedrijven die de kracht van ondernemen gebruiken om positieve impact na te streven voor het klimaat, hun werknemers en ruime gemeenschap. Om het label te behalen word je als bedrijf aan een zorgvuldige diepte-screening onderworpen op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Wereldwijd zijn er intussen meer dan 5000 B Corps, verspreid over 80 landen. We behaalden op basis van de B Impact Assessment (BIA) een score van 89,8. (Een klassieke onderneming tikt momenteel af op 50,9). Ben je benieuwd naar hoe Statik scoort binnen de verschillende B Corp pijlers? Duik gerust in de details op onze B Corp pagina.

SD Gs

De SDG's helpen ons een handje

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG's) van de Verenigde Naties vormen een houvast in onze duurzaamheidsstrategie. De SDG’s nastreven betekent dat we als organisatie actief inzetten op duurzame ontwikkeling.

Sinds 2019 maakt Statik deel uit van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Dat charter spoort ons aan om de SDG's dieper te verweven in onze werking. Eind 2022 worden we hiervoor door de VN erkend als 'SDG Pioneer'.

Meer weten over ons verhaal?

Fotograaf Jonas

In 't kort

 • Wie? Statik
 • Wat? Digitaal bureau
 • Waar? Leuven
 • Rechtsvorm: BV
 • Afzetmarkt: België
 • Omzet: € 2.324.393
 • www.statik.be
Over ons

Enkele cijfers van 2021

48,5%

van de Statikers werkt deeltijds. Daarnaast zetten we in op een glijdend uurrooster. Zo vindt iedere collega een ritme dat werkt.

100%

van de Statikers ontving een gelijke premie via onze winstdeelname. Daarnaast doneerden we een stuk van de winst via vrijwilligersdagen.

26,8 FTE

Statik bestaat uit een verschillende zelfsturende teams, samen goed voor 26,8 FTE's die met z'n allen positieve impact nastreven.

Over ons

Werk aan de winkel

Onze duurzaamheidsambities zijn hoog. Zeer hoog. We formuleerden onze (intussen behaalde) doelen duidelijk in ons vorige duurzaamheidsverslag. Daarnaast beseffen we dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Daarom zetten we dit jaar bewust in op kwetsbaarheid. We willen aangeven waar het nog wat stroef loopt, waar we hulp kunnen gebruiken of weten dat er nog veel groeimarge is.

Waar we nog verder in willen groeien en over bijleren:

 • Inclusie op de werkvloer: Dit is ons allergrootste werkpunt. Ondanks dat we met onze 50-50 man-vrouw verdeling (51,5% - 48,5% om precies te zijn) alle clichés uit de IT-wereld ontkrachten, beseffen we dat we daarnaast tekortschieten op vlak van inclusie. We dromen ervan om met Statik een eerlijke weergave te zijn van de maatschappij. Een plek waar mensen met migratie achtergrond, fysieke beperkingen of andere noden een plek vinden waar ze zichzelf kunnen zijn, verder kunnen groeien en ons als organisatie verrijken.
 • Digitale duurzaamheid: We zijn stevige voorvechters van digitale duurzaamheid. Zowel als het op het netwerkverbruik aankomt, als op vlak van toegankelijkheid. We willen – meer nog, moeten – hier als digitaal bureau onze verantwoordelijkheid en voortrekkersrol in opnemen.
 • Verkleinen voetafdruk: We zijn fier op onze lage voetafdruk, maar alles kan altijd beter. Zo verwarmen we ons (huur)kantoor nog steeds op gas, terwijl we weten dat dit onhoudbaar is als we willen toewerken naar een klimaatneutrale economie.
Over ons

Zelfsturing in de praktijk

Sinds 2015 werken we bij Statik zelfsturend. De voorbije jaren kwamen er heel wat nieuwe collega's bij. Daarom schreven we een zelfsturing manifest met 8 pijlers die gelden voor alle Statikers.

1. Good enough for now, safe enough to try
Onze werking is een groot experiment. Wendbaarheid is een must waarin consent besluitvorming centraal staat.

2. Artful participation
Collega's vragen zich telkens af wat hun beste bijdrage is of kan zijn, vertrekkend van hun rol en de doelstellingen van het team.

3.
Open en respectvolle communicatie
We zijn een open werkplek waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Er zijn geen taboes.

4. Rechtstreekse en verbindende feedback
We verwachten van iedereen het engagement om open feedback te geven, op een verbindende en constructieve manier. In elke stem zit wijsheid, ook in de dissonante of kritische stem, dus die horen we graag!

5. Verantwoordelijkheid en initiatief
Collega's kunnen zelf beslissingen nemen zolang die hun werk, team en Statik ten goede komen. Enkel wanneer andere teamleden rechtstreekse impact ondervinden, vragen we om hen te betrekken.

6. Lach
We geloven dat humor en een goede sfeer elke samenwerking versterken, zowel intern als extern.

7. Zelfzorg
Aandacht hebben voor elkaar is belangrijk, maar dat kan pas als je aandacht hebt voor jezelf. We vragen aan collega's om zelf aan te geven wat ze nodig hebben om zich goed te voelen en effectief te kunnen (samen)werken.

8. Leergierigheid
Binnen onze zelfsturende teams verwachten we dat collega's hun eigen groei in handen nemen via een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarbij ondersteunen we hen maximaal door een opleidingsbudget aan te bieden en tijd te voorzien in hun agenda's.

9. Duurzaamheid
We verwachten dat Statikers onze duurzame missie en visie collectief uitdragen en spontaan toepassen in de verschillende deelaspecten van hun werk.

Over 2021

Onze duurzaamheidsstrategie

Binnen Statik zijn er 5 pijlers die onze duurzaamheidsstrategie bepalen. Hier werken we met z'n allen aan voor een maximale impact.

 1. Digitale duurzaamheid promoten
 2. Verkleinen ecologische voetafdruk
 3. Verduurzamen klantenbestand
 4. Werkgeluk verspreiden
 5. Transparant communiceren
Over 2021

1. Digitale duurzaamheid promoten

Why: Ook digitale toepassingen hebben een impact op de mens en het klimaat. Het internet heeft een even grote impact op de planeet als de luchtvaartindustrie. De opslag van data is daarbij de belangrijkste factor. Datacenters hebben enorme opslagruimte en sterke processoren nodig en dat vraagt tonnen energie. Daarom staat digitale duurzaamheid bij Statik torenhoog op de prioriteitenlijst. We denken daarbij in de eerste plaats aan duurzame ontwerp- en ontwikkelmethodes. Duurzame websites en applicaties zijn bovendien vaak sneller, dus win-win!

Hoe we dit aanpakken:

 • Digitale duurzaamheid uitdragen en uitdiepen
 • Klanten en eindgebruikers sensibiliseren
Over 2021

Doelen en resultaten 2021-2022

Sustainable Development Goal 12

Digitale duurzaamheid uitdiepen

Doel 2021: We willen onze kennis over digitale duurzaamheid verbreden en actief verspreiden zodat we hiermee een voortrekkersrol kunnen opnemen binnen onze sector.

Resultaat 2021:

 • Onze interne werkgroep rond digitale duurzaamheid formuleerde 10 concrete speerpunten waarmee je als content marketeer of developer jouw digitale voetafdruk kan beperken. Bij de publicatie hiervan merkten we dat dit meteen voor tractie zorgde.
 • We namen onze eigen website onder de loep met het oog op gender inclusief taalgebruik. (Spot je nog iets wat beter of ander kan? Laat het weten!)
Statik Eva V

Doelen 2022

 • Opleidingen webtoegankelijkheid geven
  In 2022 willen we vanuit Statik de kennis die we als erkende Anysurfer bouwer opbouwden verder verspreiden onder klanten en eindgebruikers via opleidingen. Zo streven we naar maximale digitale toegankelijkheid voor eindgebruikers met motorische en visuele beperkingen.

 • Innovatieve projecten op een digitaal duurzame manier ondersteunen
  Statik is partner in het Interreg-project Sharepair. In 2022 ligt de focus van het Sharepair project op inzichten verwerven en communicatie opstarten. Daarnaast willen bekijken binnen welke andere circulaire projecten we een actieve rol kunnen opnemen.

Over 2021

2. Verkleinen ecologische voetafdruk

Why: We willen met Statik toewerken naar een koolstofarme economie, dus dan is het verkleinen van onze eigen ecologische voetafdruk een no-brainer.

Hoe we dit aanpakken:

 • Jaarlijks onze voetafdruk berekenen
 • Zero waste mindset verhogen
 • Biodiversiteit ondersteunen
Over 2021

Doelen en resultaten 2021-2022

Logo van de 13de sustainable development goal van de Verenigde Naties

CO2-reductieplan opstellen

Doel 2021: CO2-reductieplan opstellen.
We beperken al enkele jaren stap voor stap onze voetafdruk, maar willen hierin blijven groeien.

Resultaat 2021:

 • Ecolife zorgde voor onze nulmeting (2019). In 2021 hebben we een samenwerking met Carbon+Alt+Delete opgezet. De deal? Zij leren ons in 2021-2022 zélf onze voetafdruk berekenen en wij testen hun softwaretool uit om hen UX/UI inzichten te bezorgen.
 • We sloten ons aan bij het Science Based Targets initiative en verbinden ons ertoe om onze voetafdruk van scope 1 en scope 2 tegen 2030 te reduceren met 50%. Een hele uitdaging aangezien het merendeel van onze voetafdruk vast hangt aan het energieverbruik van ons(huur)kantoor.
Ploggen

Verhoogde zero waste mindset

Doel 2021: Onze collectieve zero waste (en plasticvrije) mindset verhogen.
We organiseren collectieve plogacties en bekijken welke andere acties rond zero plastic of waste op kantoor mogelijk zijn.

Resultaat 2021:

 • We organiseerden tijdens de lunchpauze meerdere plog acties rond het kantoor en in Kessel-Lo. Daarnaast registreerden 5 Statikers zich als zwerfafval vrijwilligers bij Stad Leuven waardoor ook de ophaling van het verzamelde zwerfafval via Stad Leuven verloopt.
Natuurpunt

Biodiversiteit ondersteunen

Doel 2021: Lokale en globale biodiversiteit en natuurprojecten actief ondersteunen.
In 2021 blijven we ons actief inzetten voor projecten die de natuur en biodiversiteit in onze ruime regio waarborgen én zelfs doen floreren.

Resultaat 2021:

 • In november 2021 trokken we er met alle Statikers op uit voor een halve dag vrijwilligerswerk met Natuurpunt in Wijgmaalbroek.
 • We investeerden in nieuwe koffie van Tane op kantoor. De koffiebonen zitten in herbruikbare 100% rPET tonnen die we ook gebruiken voor refills
 • We planten nog steeds 25 bomen via WeForest per project dat live gaat.
Boerencompagnie Statik 45

Doelen 2022

 • Ecologische voetafdruk zélf berekenen en hier strategische vervolgacties aan koppelen.
  Onder begeleiding van Carbon+Alt+Delete leren we zelf onze voetafdruk (van 2021) berekenen. We koppelen er strategische vervolgacties aan om zo toe te werken naar de halvering van onze voetafdruk tegen 2030. (Grootste uitdaging: aardgasvrij worden).

 • Groene vingers bij Statik stimuleren.
  We hadden enorm veel planten op kantoor voor de coronacrisis. Velen van hen moesten eraan geloven of kregen bij Statikers thuis een nieuwe plek. We willen dit jaar ons kantoor opnieuw vergroenen en de groene vingers bij Statik stimuleren om hun kennis door te geven aan collega's door bv. een social club te organiseren over planten stekken of ecologisch composteren.

Over 2021

3. Verduurzamen klantenbestand

Why: Duurzame projecten in een stroomversnelling brengen dankzij een goed doordachte digitale strategie, that's how we roll. We vinden het essentieel om onze klanten en samenwerkingen juist uit te kiezen om zo onze gezamenlijke maatschappelijke impact te vergroten.

Hoe we dit aanpakken:

 • Actief meebouwen aan een duurzamere stad Leuven
 • Tijd voor pro bono werk verankeren
Over 2021

Doelen en resultaten 2021-2022

Repair Cafe

Actief meebouwen aan een duurzamere stad Leuven

Doel 2021: Actief meebouwen aan een duurzamere stad Leuven.
In 2021 nemen we actief ons engagement op binnen Leuvense initiatieven om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze stad.

Resultaat 2021:

 • Via workshops deelden we onze kennis over communicatie en duurzaam groeien met de jongeren van BAAS boven BAAS en de KU Leuven Kick Challenge.

 • Daarnaast blijft onze projectwerking zelf natuurlijk de grootste hefboom voor positieve impact. Met op kop het Interreg-project Sharepair, wat resulteerde in Repair Connects) waarbij Statik een van de partners is.

Sustainable Development Goal 11

Tijd voor pro bono werk verankeren

Doel 2021: Tijd voor pro bono werk verankeren binnen onze werking.
We werken regelmatig aan pro deo projecten en voelen dat we stilaan nood hebben aan een transparant beleid rond pro bono uren.

Resultaat 2021:

 • We legden onze ambities rond pro bono vast in een bestuursbesluit. Zo verbinden we ons ertoe om minstens 1 digitaal pro bono project per jaar uit te werken voor een lokale non-profit organisatie.
 • We zetten ook minstens 1 dag per jaar met het volledige Statik team in op vrijwilligerswerk.
Team meeting

Doel 2022

 • Proactief impact bedrijven aanspreken
  Statik had tot voor kort de luxe om enkel op een reactieve manier projecten uit te werken. Vele impact klanten vonden spontaan hun weg naar onze organisatie. In 2022 willen we hier verandering in brengen door actief op zoek te gaan naar duurzame, impactvolle samenwerkingen of partnerschappen. Zeker vanuit onze rol als B Corp willen we hierin groeien.
Over 2021

4. Werkgeluk verspreiden

Why: Een ideale werkplek creëren waar werkgeluk centraal staat is een sine qua non voor Statik. We willen ruimte maken voor mensen om zichzelf te zijn en zich volop te ontplooien.

Hoe we dit aanpakken:

 • Mentaal welzijn op het werk bewaken en versterken
 • Persoonlijke ontwikkeling (beter) faciliteren
 • Werkgeluk en engagement verhogen
Over 2021

Doelen en resultaten 2021-2022

Sustainable Development Goal 3

Mentaal welzijn bewaken

Doel 2021: Mentaal welzijn op het werk bewaken en versterken door middel van een sterk welzijnsbeleid.

Resultaat 2021:

 • We lanceerden 'Luisterende Oren' als nieuw initiatief om onze collectieve veerkracht – die na het Coronavirus een flinke deuk kreeg – te verhogen. Naast een buddy voor praktische vragen koos iedere Statiker zelf een Luisterend Oor uit. Iemand waarbij je terecht kan als je met zorgen zit (werk of niet werk gerelateerd). Ook organiseerden we klankbordsessies tussen de Luisterende Oren zodat zij van elkaars aanpak konden leren.
 • Doorheen het voorjaar organiseerden we vijf 'Walks in the park'. Iedereen kon vrij inschrijven om samen met collega's te wandelen en bij te praten. We kozen voor locaties die ook voor thuiswerkende collega's werkten: van centrum Leuven tot Oud-Heverlee, Wezemaal, Landen en Steenokkerzeel.
 • Co-creatie Statik Handboek. We schreven samen aan een digitaal Statik handboek dat elke Statiker vrij kan raadplegen. Meer nog, iedereen kan zelf aanpassingen toevoegen waardoor dit een levendig document blijft.
Vrouwelijke collegas

Persoonlijke ontwikkeling (beter) faciliteren

Doel 2021: Tijd voor persoonlijke ontwikkeling beter inplannen en bewaken. We willen bekijken hoe we meer tijd kunnen vrijmaken voor opleidingen in de planning van de teams.

Resultaat 2021:

 • We maakten werk van een persoonlijk ontwikkelingsplan ter voorbereiding van jaarlijkse babbel. Elk jaar vragen we aan alle collega's om voor elkaar 1 sterk punt en 1 werk punt door te geven. Dat was dan het uitgagspunt voor een informele jaarlijkse babbel. De Statikers gaven echter zelf aan dat ze nood hadden aan een 'gestructureerdere' aanpak waar ook persoonlijke ontwikkeling een kader kreeg. Vandaar onze keuze voor een persoonlijk ontwikkelingsplan dat elke Statiker voor zichzelf kan invullen en waarop we inzoomen tijdens hun babbel.

  Omdat we zelfsturend werken blijft de verantwoordelijkheid wel bij de Statiker zelf liggen. Elke collega dient zelf aan te geven wat ie wil bijleren en hoe die opleidingen in de agenda kunnen schuiven. Uiteraard ontdersteunt de teamlead en het administratieve team van Statik waar nodig.
Tim-Oliver op teammeeting

Werkgeluk en engagement verhogen

Doel 2021: Werkgeluk en engagement verhogen voor alle Statikers en actief blijven werken aan inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Resultaten 2021:

 • Uitgewerkt re-integratiebeleid
  We werkten een stappenplan uit voor wanneer een collega uitvalt. Hiervoor kregen we ondersteuning van Talentoscoop.
 • Maanlanders teamsessies
  Elk team binnen Statik zoomde via een uitgebreide teamsessie – gefaciliteerd door Maanlanders – in op hun manier van samenwerken en wat er eventueel anders kan zodat iedereen zich goed voelt.
 • Een nieuwe ruimte
  Heel wat Statikers hadden nood aan extra kantoorruimte. De ene om te kunnen babbelen, de andere om in stilte te werken. We huren daarom sinds 2021 een extra ruimte die we de 'orangerie' doopten. In deze ruimte gelden koffiebar regels. Ons landschapsbureau daarentegen kreeg 'bibliotheekregels' en wordt zo opnieuw een stille plek waar je ongestoord kan doorwerken.

Meer weten over hoe we met onze collega's toewerken naar meer werkgeluk? Beluister onze podcast aflevering 'Listen & Learn: een pleidooi voor een luistercultuur'.

Statik plant - 2

Doelen 2022

 • We creëren een kader om klanten- en personeelstevredenheid in kaart te brengen.
  In 2022 willen we klanten- en personeelstevredenheid in kaart brengen. We werken een plan uit waarop we dit duidelijk kunnen bevragen. (En onderzoeken de optie om ook hun blik op ons duurzaamheidsbeleid hierin mee te nemen)

 • Collega's krijgen meer inzicht in hun talenten en persoonlijkheid om zo hun werkgeluk te verhogen. In samenwerking met de Leuvense organisatie reBoot willen we intern inzetten op opleidingen rond persoonlijkheidsontwikkeling. We werken een aanbod uit waar collega's gratis op kunnen intekenen. Bijvoorbeeld een (persoonlijke) talentenanalyse, sessies rond het bepalen van 'mijn energie en drijfveren' en 'tijd en resultaatsgerichtheid' (waar o.a. perfectionisme en faalangst aan bod komen).

 • Inclusie en diversiteit op de werkvloer aanmoedigen.
  We willen onze interne kennis rond inclusie en diversiteit en het eventuele gebrek aan toegankelijkheid aanpakken om zo inclusie en diversiteit aan te moedigen. Mogelijke invullingen: volgen van Hands-on inclusion traject, vacatures herbekijken, meertalige websites en toegankelijk taalgebruik promoten ...

Over 2021

5. Transparant communiceren

Why: We willen onze duurzame manier van werken in kaart brengen met al z’n successen en verbeterpunten. Omdat we hiervan zelf via andere organisaties konden leren en nog steeds volop leren. Zo hopen ook wij op onze beurt anderen te inspireren.

Hoe we dit aanpakken:

 • Digitaal duurzaamheidsverslaggeving
 • B Corp certificering
Over 2021

Doelen en resultaten 2021-2022

Kona 3

B Corp certificering

Doel 2021: Behalen en/of verder timmeren aan onze B Corp certificering. In 2020 dienden we onze B Corp aanvraag in. We hopen in 2021 met succes het evaluatie en verificatie stadium te doorlopen.

Resultaat 2021:
We verzamelden al het bewijsmateriaal om het evaluatie en verificatie stadium van onze B Corp aanvraag succesvol te doorlopen. Het was een serieuze queeste, maar 14 maanden na het indienen van onze B Impact Assessment (BIA), was het eindelijk zo ver en certificeerde Statik zich als B Corp!

Sustainable Development Goal 16

Digitaal duurzaamheidsverslag

Doel 2021: In 2021 willen we een inspirerend digitaal duurzaamheidsverslag op de wereld loslaten en zo andere bedrijven warm maken om een (digitaal) duurzaamheidsverslag uit te werken.

Resultaat 2021:
Ons eerste digitaal duurzaamheidsverslag zag het levenslicht. We zullen jaarlijks transparant blijven communiceren over ons duurzaamheidsbeleid.

We schreven een blogpost over (digitale) duurzaamheidsverslaggeving om dit aan te wakkeren bij bestaande en nieuwe klanten. Daarnaast werkten we een concreet aanbod rond digitale duurzaamheidscommunicatie waarop klanten kunnen intekenen.

Bram kantoor

Doelen 2022

 • Actief onze B Corp ambassadeursrol opnemen. Statik wil als nieuwe B Corp andere bedrijven inspireren en ondersteunen om 'business as a force for good' in te bedden in hun werking. Daarnaast zullen we in 2022 ook zelf een aanbod uitwerken om aan te bieden aan andere B Corps uit de B Corp community.

 • Minstens 2 digitale duurzaamheidsverslagen uitwerken voor impactbedrijven. In 2022 willen we digitale duurzaamheidsverslaggeving actief vermarkten om zo ook andere bedrijven op weg te helpen met transparante en inspirerende duurzaamheidscommunicatie. Dit is nieuw voor Statik, dus we vinden dit best spannend!

Ook over

Maanlanders

In 2020 lanceerden we de Statik spin-off Maanlanders en sinds 2021 geraken we op kruissnelheid. We lichten graag drie projecten uit die dit jaar vorm kregen.

Artsen Zonder Vakantie - Traject ‘open communicatie & besluitvorming’
De Belgische NGO Artsen Zonder Vakantie vroeg ons of we via online denkdagen een traject rond hun interne werking en nieuwe strategie wilden faciliteren. Artsen Zonder Vakantie wil de shift maken van een klassieke NGO naar een netwerkorganisatie. Daarbij was er nood aan verschillende sessies waar elke stem — om en bij 600 zorgprofessionals — gehoord kon worden om zo tot een gedragen resultaat te komen. Music to our ears!

Bigtrees - Traject ‘starten met zelfsturing’
Het Gentse advies- en communicatiebureau Bigtrees vroeg een teamsessie rond zelfsturing. We zorgden voor firestarters waarmee ze nadien zelf aan de slag konden en bleven klaar staan voor individuele follow-up sessies als ze ergens tegenaan liepen.

Leuven 2030 - Teamdag ‘open communicatie en feedback’
Stad Leuven wil een klimaatneutrale stad zijn tegen 2050. De organisatie Leuven 2030 neemt hierin een voortrekkersrol op. We reikten de teamleden van Leuven 2030 methodieken van verbindende communicatie en consent besluitvorming aan zodat ze in de toekomst hun doelen nog effectiever kunnen behalen.

Ook over

Inclusieve rekrutering

Sinds enkele jaren merken we dat er regelmatig spontane sollicitanten komen aankloppen bij Statik. Vaak stromen er via die weg hele fijne en straffe nieuwe collega's binnen. Ondanks dat we actief willen inzetten op inclusie en hiervoor nauw samenwerken met organisaties zoals Talentoscoop, merken we dat onze vacatures onvoldoende een brede doelgroep aanspreken. Ben of ken jij iemand die ons hiermee kan helpen? Laat het weten, want wij willen heel graag bijleren!

Ook over

Vorige duurzaamheidsverslagen

Dit is ons derde duurzaamheidsverslag. Bekijk hier ons duurzaamheidsverslag van 2019 en 2020. We geloven sterk in de kracht van open communicatie en willen hierin ook het goede voorbeeld geven. Mocht je vragen hebben over onze aanpak of meer willen weten over bepaalde topics, laat gerust iets weten aan onze duurzaamheidscoördinator Daphne via daphne@statik.be.

Ook over

Wil jij ook een digitaal duurzaamheidsverslag?

Slaat bij het woord ‘duurzaamheidsverslag’ meteen de angst toe dat je je moet verdiepen in cijfertabellen of opiniestukken over smeltende ijskappen? Relax, duurzaamheidscommunicatie kan ook op een zeer laagdrempelige en effectieve manier impact creëren. Meer nog: het helpt je organisatie vooruit op ecologisch, economisch en menselijk vlak. Wij zetten je graag mee klaar in de startblokken voor een inspirerend en activerend duurzaamheidsverslag.

Duurzaamheidsverslag 2021
Ons eerste jaar als B Corp

Hooray! Het voorbije jaar certificeerde Statik zich als een B Corp! In dit nieuwe duurzaamheidsverslag lees je hoe we doelbewust de balans bewaken tussen winst, werkgeluk en positieve impact op de planeet.