Er is een grote rol weggelegd voor technologie bij het automatiseren en vereenvoudigen van heel wat administratieve en interne processen.

Minder administratie, meer focus

Als organisaties groeien, groeit doorgaans ook de nood aan meer doorgedreven efficiëntie en automatisering. Processen worden complexer, en mensen spenderen soms meer tijd dan nodig aan taken die via technologie gestroomlijnd kunnen worden. Of het nu gaat om online inschrijvingen, facturatie, planning… wat voor de bezoeker van een website eenvoudig kan lijken, is vaak een complex samenspel van regels die essentieel zijn voor een goede werking en afhandeling.

Background youca

Een jobdatabank die jongeren helpt solliciteren voor het goede doel

KU Leuven intranet - aula

Een intranet dat werknemers met elkaar verbindt

Tele-Onthaal

Geautomatiseerde permanentieroosters voor alle Tele-onthaal vrijwilligers

De vraag naar automatisering van processen ontstaat vaak vanuit een specifieke behoefte of een probleem. Zo wilde YOUCA ervoor zorgen dat de tijd die medewerkers aan facturatie besteden in de periode rond de YOUCA Action Day gevoelig naar omlaag kon. Tele-onthaal zocht dan weer naar een oplossing om efficiënter vrijwilligers in te plannen voor de verschillende regio’s. Dat gebeurde voorheen op papier en was daardoor weinig flexibel. Hoog tijd om technologie en mens te laten samenkomen.

Platformen op maat die meegroeien met de organisatie

Bij het ontwikkelen van een online tool of applicatie is het cruciaal om de specifieke noden van de organisatie en eindgebruikers in kaart te brengen om aan de hand daarvan te bepalen hoe technologie bestaande processen kan automatiseren. Studenten die een broodje willen bestellen via hun smartphone hebben heel andere noden dan de senioren van OKRA die hun lidgeld willen vernieuwen.

Case

Een eenvoudige administratieflow voor OKRA

De grootste ledenorganisatie voor 55-plussers was op zoek naar een administratieve tool om alle processen—lidgelden, inschrijvingen, reizen, facturatie en boekhouding—te stroomlijnen voor al hun afdelingen. Maar tegelijk mocht de tool ook niet de complex worden voor hun wat oudere doelgroep die niet is opgegroeid met het internet. Een uitdaging waar we graag onze tanden inzetten.

Bij de uitwerking hanteren we de beproefde Scrum-methodologie. We delen het werk op in zogenaamde sprints die ons toelaten om te focussen op de essentie en gaandeweg te groeien. Ook de technologie groeit mee. Door onze keuze voor Laravel kiezen we meteen ook voor stabiliteit, continuïteit en een wereldwijde open-source gemeenschap die actief meewerkt aan een performant en uitbreidbaar technologie-framework.

Kan automatisering iets voor jou betekenen?

Wil je graag bekijken hoe we de administratieve processen van je organisatie kunnen vereenvoudigen?