We beginnen het jaar met een bang en het fijne nieuws dat Statik klimaatneutraal is! Sinds 2015 integreren we doelbewust de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN in onze werking. Vorig jaar lieten we door Ecolife een grondige nulmeting uitvoeren van onze ecologische voetafdruk. Daaruit volgde een reductie- en compensatiestrategie. We hebben de koe bij de horens gevat en starten dit jaar dan ook fier klimaatneutraal.

Onze huidige voetafdruk

De allereerste keer de carbon footprint van je bedrijf berekenen heeft best wat voeten in de aarde (hehe). Ecolife hielp ons op weg met een duidelijke lijst van te verzamelen data. Hoe komen de Statik'ers naar het werk? Hoeveel energie verbruiken we? Op hoeveel jaar schrijven we onze materialen af? Wie zijn onze hoofdleveranciers? And so on.

Ecolife dook in onze cijfers en berekende met de Bilane Carbone®-methode onze voetafdruk. Ze kwamen terug met een indrukwekkend dossier vol cijfermateriaal over 2019, ons referentiejaar.

Footprint Statik 2019

Onze carbon footprint bestaat uit

 • 25% energy: gas en elektriciteit;
 • 20% inputs: aangekochte materialen, producten, services en maaltijden;
 • 9% use stage: indirecte uitstoot van websites en applicaties die we bouwen;
 • 1% direct waste: indirecte uitstoot van papierverbruik, restafval… bij Statik;
 • 21% capital goods: indirecte uitstoot van ons gebouw, voertuigen en IT-materialen;
 • 24% transporting people: woon-werkverkeer van Statikers en bezoekers naar en van ons kantoor.

Gemiddeld zorgt woon-werkverkeer in dienstenbedrijven voor 40% tot 50% van de voetafdruk. Doordat Statik stevig inzet op lokale rekrutering en het aanmoedigen van de fiets en openbaar vervoer, bedraagt woon-werkverkeer bij ons slechts 24% van de voetafdruk.

De totale voetafdruk van Statik is 79.76 ton CO2eq oftewel 3.39 ton CO2eq per voltijdsequivalenten (FTE). Volgens de interne berekeningen van Ecolife bedraagt de gemiddelde voetafdruk voor soortgelijke dienstenbedrijven zo’n 4.70 ton CO2 per FTE. Dat wil zeggen dat we maar liefst 28% beter presteren

Vermeden CO2-emissie

De voorbije jaren ondernamen we al heel wat acties om onze voetafdruk stevig te beperken. Enkele voorbeelden:

 • We werken actief aan energie-efficiëntie van onze hosting en hosten alleen op groene energie.
 • We moedigen openbaar vervoer aan om de uitstoot van woon-werkverkeer te beperken.
 • De energie consumptie is deels afkomstig van eigen zonnepanelen.
 • We kiezen voor groene elektriciteit in plaats van de nationale energiemix.
 • Eenmaal per week zorgen we voor een vegetarische of veganistische lunch in de plaats van vlees of vis.

Zonder deze acties zou onze totale carbon footprint met maar liefst 27% oftewel 21,41 ton CO2eq toenemen.

Reductie- en compensatiestrategie

We zetten bij Statik volop in op een reductie- en compensatiestrategie. We beperken al enkele jaren stap voor stap onze voetafdruk, maar onze ambitie is hoog en we willen hierin blijven groeien. 2021 wordt dan ook het jaar waarin we verdere reductiedoelstellingen — in samenwerking met de Belgian Alliance for Climate Action — zullen bepalen.

Daarnaast nemen we in 2021 voor het derde jaar op rij deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) om de SDG’s nog verder in te bedden in onze werking.

Vanaf nu klimaatneutraal

Vanaf nu schakelen we nog een versnelling hoger door onze overige CO2-uitstoot te compenseren. Dat maakt Statik 100% klimaatneutraal! Hoe? Door twee projecten financieel te steunen die volgens ons op lange termijn een enorme positieve impact kunnen maken op onze planeet: The Good Food Institute en The Founders Pledge Climate Change Fund.

The Good Food Institute pleit voor clean protein. Deze organisatie steunt onder andere het nieuwe Leuvense project Leuven Alt Proteine, een studentenorganisatie die onderzoek rond alternatieve eiwitten stimuleert en start-ups rond celkweken faciliteert.

The Founders Pledge Climate Change Fund zet dan weer volop in op clean energy. Deze organisatie lobbyt met overheden om onderzoek te stimuleren.

We geloven bij Statik dat zowel clean proteine als clean energy twee sleutels zijn om over 50 jaar toe te groeien naar een klimaatneutrale planeet. We hebben dan ook vol overtuiging gekozen voor deze compensatiemechanismen. Dit jaar duiken we verder in onze reductiestrategie. Stay tuned!

Climate Neutral Certificate STATIK

Wil je meer weten over onze duurzaamheidsstrategie?

Daphne

Wie is Daphne?

Duurzaamheidscoördinator
Duurzaamheidscoördinator Daphne drukt haar stempel op onze maatschappelijke impact met duurzame acties en betekenisvolle partnerschappen, afgewerkt met sterke communicatie.