Ga verder naar de inhoud

Inclusie- en diversiteitsbeleid

De duurzaamheidsambities van Statik zijn hoog, zeer hoog. Je vindt ze samen met onze realisaties terug in het huidige duurzaamheidsverslag. Tegelijkertijd beseffen we dat er nog heel wat werk aan de winkel is op vlak van inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Ondanks dat we met onze vrouw-manverdeling (56,8% - 43,2% om precies te zijn) alle clichés uit de IT-wereld ontkrachten, schieten we simpelweg tekort op vlak van inclusie. We vinden het onze morele plicht om bij Statik een eerlijke weergave te zijn van de maatschappij. Daarom willen we positieve acties ondernemen om individuen en gemeenschappen te betrekken die historisch ondervertegenwoordigd zijn in de IT- en communicatiesector én in ons bedrijf. Zo bouwen we bewust aan een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn, kan groeien en onze bedrijfscultuur verrijkt.

Onze doelstellingen (2022 - 2024)

1. Inclusieve rekrutering stimuleren

 • We blijven rekruteren op basis van competentie en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, gender, religie of handicap en vermelden dit ook expliciet in vacatures.
 • We zetten in op verschillende kanalen en netwerken (zoals Talentoscoop, GTB…) om divers talent aan te trekken.
 • We schrijven onze selectieprocedure uit om deze zo transparant mogelijk te maken.

2. Verschillen waarderen en gesprekken hierover aanmoedigen

 • We maken huidige en nieuwe Statikers bewust over hun ‘unconscious bias’ door middel van inspiratiesessies en bijscholing(en).
 • We stimuleren intern en extern bewustwording rond genderdiversiteit door o.a. voornaamwoorden in onze e-mailhandtekeningen te introduceren.

3. Een talenbeleid uitwerken

 • We maken afspraken rond het taalgebruik binnen Statik en hoe we omgaan met taaldiversiteit.


4. Inzetten op werkgeluk – voor iedereen

 • We brengen de noden in kaart van alle Statikers.
 • In een 2-jaarlijkse tevredenheidsenquête peilen we naar de mate waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
 • We evalueren onze Statik competenties en passen aan waar nodig om deze inclusiever en toegankelijker te maken.

5. Digitale toegankelijkheid actief uitdragen

 • We bouwen al onze toepassingen via Web Content Accessibility Guidelines en de richtlijnen van het DigitAll charter rond digitale inclusie zodat ze toegankelijk en inclusief zijn voor alle eindgebruikers.
 • We nemen onze voortrekkersrol op om digitale toegankelijkheid extern uit te dragen, o.a. via het organiseren van opleidingen.
 • We informeren klanten actief over het belang en de mogelijkheden van user research.

6. Netwerk uitbouwen

 • We bestendigen onze samenwerking met Talentoscoop.
 • We gaan actief op zoek naar externe partners die inzetten op inclusie om een langetermijnengagement aan te gaan.

Zin om samen te werken?

Heb je een projectvraag voor ons, wil je graag bij ons team komen of simpelweg eens kennismaken? Laat gerust van je horen! Wij luisteren graag.