Ga verder naar de inhoud

Een overkoepelende online strategie voor de vijf websites van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad

Samen met Vluhr bepaalden we enkele belangrijke digitale doelstellingen die we wilden behalen. Dit leidde tot een duidelijke online strategie, waarna we per project een toptaakgerichte webstructuur en UX design konden opstellen.

5
websites die het diverse aanbod van Vluhr naar verschillende doelgroepen communiceren
1
overkoepelende online strategie met focus op specifieke conversies per website
1
duidelijk herkenbare stijl en opbouw die Vluhr als merk op de kaart zet

Als koepelorganisatie van de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen organiseert en faciliteert VLUHR tientallen projecten en initiatieven, met vaak elk eigen doelgroepen en specifieke doelstellingen. In een eerste oefening rond branding en communicatiestrategie die het team van VLUHR in 2019 aanving, werd een grote versnippering in projecten en daarmee ook gebrek aan een rode draad in (online) communicatie duidelijk. VLUHR klopte bij Statik aan om samen die online communicatie scherp te stellen, en een heldere digitale strategie uit te werken waarbinnen verschillende projecten een logische plaats kunnen krijgen.

Vijf duidelijke doelstellingen voor de verschillende deelprojecten

Vertrekpunt voor het voortraject vormde de nieuwe strategie, story en huisstijl die VLUHR reeds had uitgewerkt voor één specifiek deelproject. Het ging om Study in Flanders, waarmee VLUHR buitenlandse studenten wil inwijden in alle aspecten van studeren in Vlaanderen. De organisatie besefte dat met deze oefening, meteen best een gelijkaardige denkoefening werd opgestart voor de verschillende andere projecten en deelwerkingen. Enkele concrete doelstellingen die we bij aanvang van het project samen naar voor schoven:

  • doelgroepgericht online communiceren eerder dan vanuit de organisatie

  • vertrekken vanuit concrete vragen en behoeften eerder dan vanuit het aanbod

  • dynamisch en wervend communiceren over projecten

  • compacter maar relevanter gaan communiceren

  • focus op hoofddoelen en conversies

Project info

Project

Een nieuwe digitale strategie voor de vijf websites van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad

Expertise

Online strategie, UX, webontwikkeling

Periode

2019 - heden

Een stapsgewijze uitwerking van de online strategie

Eens deze rode draad duidelijk uitgezet, namen we samen met de projectleiders van VLUHR de verschillende deelprojecten één na één onder handen. Voor elke website werd een eigen analysetraject doorlopen. De specifieke doelgroepen, toptaken, uitdagingen en doelstellingen van elk project stonden daarbij centraal en werden bij de start van elk deelproject grondig in kaart gebracht. Daarbij werden de algemene doelstellingen van Vluhr steeds in het achterhoofd gehouden.

Daaruit volgde een doelgroepgerichte en eenvoudige boomstructuur, die op zijn beurt vertaald werd naar een prototype en ontwerp. Bij elk nieuw project, werden de reeds uitgewerkte functionele, structurele en grafische componenten maximaal hergebruikt.

Op deze manier zagen deze vijf websites het levenslicht:

Students on the move biedt informatie om op uitwisseling te gaan in het buitenland
Vluhr kwaliteitszorg biedt ondersteuning en vormingen om de kwaliteit van hoger onderwijs te verzekeren

Statik en onderwijs: een goed huwelijk

Vluhr is een van de vele projecten die Statik doet in de onderwijssector. Daardoor kennen we de uitdagingen van (hoger) onderwijsinstellingen ondertussen heel goed.

Jouw digitale strategie ook eens onder de loep nemen?

Wij denken graag mee na.