Een platform om gemeenten aan te sporen meer klimaatbomen te planten

Wist je dat bepaalde boomsoorten helpen in de strijd tegen klimaatopwarming? Provincie Limburg wil steden en gemeenten actief informeren over deze boomsoorten en aansporen om er te planten.

De resultaten in een notendop

  • Een platform dat gemeenten helpt met het uitzoeken van gepaste klimaatbomen
  • Een eenvoudig registratieproces voor gemeenten om op maat informatie te raadplegen en op te slaan

Bomen in de strijd tegen klimaatopwarming

Enkele teams van de provincie Limburg, het Provinciaal Natuurcentrum en het Centrum Duurzaam Groen vormen samen de klimaatbomenwerkgroep, en zetten hun schouders onder een aantal provinciebrede projecten die gemeenten én inwoners moeten overtuigen om te kiezen voor klimaatbomen. Dat zijn specifieke boomsoorten die mee kunnen helpen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Dit project kadert in de ambitie van provincie Limburg om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Project

Een platform dat gemeenten een aanbod aan klimaatbomen laat samenstellen

Expertise

Online strategie, UX design, gebruikersonderzoek, webontwikkeling

Periode

2020 - heden

Na enkele losstaande projecten die verspreid werden via de organisatiewebsites, was er in 2020 nood aan een eigen plek voor dit project en de bijbehorende initiatieven. Statik werkte samen met de werkgroep de volledige digitale strategie uit voor dit project. Een overzicht van de belangrijkste zaken die we onder de loep namen tijdens het analysetraject:

  • We bepaalden de toptaken van de verschillende doelgroepen (vnl. de milieuco√∂rdinatoren, duurzaamheidsambtenaars, technische- en milieudiensten en schepenen van Limburgse gemeenten enerzijds, en particuliere inwoners van Limburgse gemeenten anderzijds)
  • We werkten een bomenzoekertool uit die toegankelijk en bruikbaar is voor zowel experten als leken
  • We tekenden een contentstrategie uit om de website te vullen en te onderhouden
  • En we zorgden uiteraard voor een eigen identiteit en ontwerp voor dit nieuwe platform
Bomenzoeker
De bomenzoeker, ingelogde gemeenten kunnen de resultaten bewaren
Login voor gemeenten
Een ingelogde gemeente kan o.a. technische fiches van een bepaalde boomsoort raadplegen

In cocreatie met de Limburgse gemeenten

Omdat gemeenten de hoofddoelgroep vormden voor dit project, werd tijdens het traject meermaals input, suggesties en feedback gevraagd van enkele gemeenten. Ook na implementatie en lancering van het project, zetten we samen met het projectteam in op evalueren en meten van de resultaten, en optimaliseren van het platform en de tools, zodat deze zo bruikbaar en nuttig mogelijk kunnen blijken voor hun gebruikers.

Een klimaatboom in jouw buurt?

Zelf een idee voor een leuke locatie in jouw (Limburgse) gemeente om een of meerdere klimaatbomen te planten? Je kan jouw locatie doorgeven via dit webformulier.

Ook op zoek naar een toegankelijk platform om jouw doelgroepen te bereiken?

We denken graag mee na.