Ga verder naar de inhoud

Gebruikersonderzoek, wat is dat eigenlijk?

Bij gebruikersonderzoek gaan we de noden van de doelgroep of eindgebruiker onderzoeken. Op die manier kunnen we (digitale) producten, oplossingen, diensten, websites en ervaringen ontwikkelen en optimaliseren. Gebaseerd op feiten en niet op assumpties.

Een lesje in nederigheid

Maar al te vaak denken we dat we weten wat onze doelgroep of eindgebruiker denkt en nodig heeft. Maar helaas zijn dat vaak assumpties die gebaseerd zijn op hoe wij als individu de wereld ervaren. We gebruiken onze empathie om ons te verplaatsen in onze doelgroep, maar dit beeld is gebaseerd op stereotype denkbeelden. Daarom moeten we onze eindgebruikers of doelgroep regelmatig betrekken. Een lesje in nederigheid dus, maar wees gerust, ook wij laten ons hier nog aan vangen.

Het Zwitsers zakmes van het onderzoek

Volgens de Nielsen Norman Group is dit de definitie van gebruikersonderzoek:

"User experience onderzoeksmethoden zijn geweldig in het genereren van inzichten. In elke fase van het design proces kunnen verschillende gebruikers-onderzoek methodes de productontwikkeling op het juiste spoor houden, in overeenstemming met de échte gebruikersbehoeften en niet met denkbeeldige."

Voor elke onderzoeksdoel is er wel een ideale methode om in te zetten. Op dat vlak is gebruikersonderzoek als een Zwitsers zakmes: veelzijdig en functioneel.


Er zijn 5 belangrijke redenen om tijd en budget te investeren in UX research

Waarom moet je gebruikersonderzoek doen?

1. Het is dé manier om pijnpunten in je ontwerp, je website, je product of je dienst (hierna verwijzen we naar “producten” om elk van deze te benoemen) bloot te leggen en opportuniteiten te spotten om uiteindelijk een resultaat te creëren op maat van je doelgroep.

2. UX research is een uitgelezen kans om je doelgroep beter te leren begrijpen. Je leert heel veel over de context van je gebruikers door gedragingen en voorkeuren die ze tonen. Ook dit kan weer nieuwe ideeën geven om je algemene user experience te verbeteren.

3. Door UX research te doen met een zeer diverse doelgroep zorg je ervoor dat je je product toegankelijker kan maken voor iedereen. Dus ook voor mensen met een permanente, tijdelijke of situationele beperking, anderstaligen, mensen die neurodivergent zijn...

Test early, test often! Hoe vroeger je usability tests doet, hoe sneller je inzichten kan verzamelen die cruciaal kunnen zijn om je product te doen landen bij je doelgroep.

Anton Lecock - UX designer bij Statik

4. Het klinkt contradictorisch, maar investeren in UX research kan uiteindelijk tijdwinst opleveren én ontwikkelingskosten drukken doordat je product van bij de start beter aansluit bij de noden van je doelgroep. Je beperkt de fouten en dus financiële verspillling.

5. Ieder van ons zit met heel wat ‘biased opinions' of een gefilterde kijk op de wereld waar we ons vaak niet van bewust zijn. Die beïnvloeden onze manier van denken en kunnen ook het nemen van besluiten sterk beïnvloeden. We denken allemaal graag dat we de waarheid in pacht hebben - ook wij laten ons daar zeker wel eens door vangen - en dan is een les in nederigheid door usability testing de oplossing om tot juiste inzichten te komen.

Na een inspirerende dag user testen hadden we meer inzicht in wat onze doelgroep nodig had, een actieplan voor verbeteringen en nieuwe ideeën om toe te voegen in de toekomst.

Anke Steenwegen, YOUCA vzw

Wil je meer weten over gebruikersonderzoek?

Ontdek onze gratis minigids: De kracht van inclusief gebruikersonderzoek

Wat mag je verwachten?

  • Waarom gebruiken wij de term user experience research om ook de context rond gebruikers te begrijpen?
  • Waarom moet het een fundamenteel onderdeel van je werkwijze zijn?
  • Wanneer moet je het juist toepassen?
  • Waarom is het essentieel om inclusie mee te nemen in je user tests?

Zelf een product in gedachten dat je aan gebruikersonderzoek wil onderwerpen?

Wij denken graag mee na.

Digitaal strateeg en UX researcher

Wie is Eline?

Gepassioneerd door positieve impact en het betrekken van eindgebruikers en doelgroepen om tot échte oplossingen te komen.

Volgende blogpost

Een LinkedIn nieuwsbrief voor jouw organisatie

27 maart 2024 | Jill

Je hebt misschien al een uitnodiging gekregen om je te abonneren op een LinkedIn Newsletter, of je volgt al trouw een creator op Linkedin. LinkedIn Newsletters bestaan al sinds 2003, maar werden recent populairder. En zoals bij elke toevoeging aan de veelheid aan sociale media (en de mogelijkheden daarbinnen) rijst dan de vraag: moet mijn organisatie daarmee starten? Heeft het zin om dat kanaal toe te voegen aan je marketingmix?