Leesplezier delen met stadsgenoten

Ambassadeurs van alle leeftijden en achtergronden delen leestips en leesevents met hun stadsgenoten.

Project

Multisite platform voor leestips

Expertise

Prototyping, usability research, webontwikkeling, dashboarding

Periode

2020 - ...

Leesplezier op de digitale trein

Hoewel openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra lokaal wel wat van elkaar verschillen, zien ze meer dan eens dezelfde tendensen terugkomen in hun werking. Hun doelgroepen en algemene werking komen overeen, waardoor ze als organisatie vaak vergelijkbare behoeften en vragen hebben.

Vanuit dat idee ondersteunt Cultuurconnect deze organisaties in hun rit op de digitale trein, via een project als (Jouw Stad)Leest bijvoorbeeld.

Via één centraal platform voor leestips van lokale ambassadeurs, alle events over lezen en literatuur, de leukste leesplekken en andere inspiratie voor lokale lezers verspreiden steden de leesmicrobe.

  • Missie: digitale hefbomen ontwikkelen om stadsbrede leescommunities te ondersteunen en versterken.
  • Doelgroep: leescommunities in Vlaamse centrumsteden.
  • Concept: leesambassadeurs inspireren hun stadsgenoten via leestips en leesplekken.

Het concept werd uitgetest in Leuven, vervolgens ingevoerd in Antwerpen, Gent en Brugge en is vandaag bruikbaar voor andere centrumsteden die willen instappen. Wat is Jouw Stad Leest dan concreet? Wel, Leuven bijvoorbeeld heeft een hele hoop leesfans die ambassadeur en schrijver worden voor het platform. Zij delen op Jouw Stad Leest geregeld nieuwe leestips, en inspireren hun gouwgenoten ook over interessante leesevents, leesplekken en literaire spelers in de stad.

Verschillende platformen, één technische onderbouw

Als proof of concept werd Leuven Leest na een paar maanden positief geëvalueerd. Doordat andere steden al snel stonden te springen om mee te stappen in het concept, ging Cultuurconnect op zoek naar een partner die het platform op een efficiënte en duurzame manier kon opschalen. De nieuwe, herwerkte Leuvenleest.be werd als eerste gelanceerd, en op korte termijn zagen ook Gent Leest, Antwerpen Leest en Brugge Leest hun lokale leescommunity sterk uitbreiden. Het project staat nog steeds open voor meer steden natuurlijk!

Eenvoud dankzij multisite in Craft CMS

We ontwikkelden het platform als multisite-omgeving in Craft CMS, zodat toekomstige features en updates in een eenvoudige beweging doorgevoerd kunnen worden voor alle versies van het platform, dus voor alle steden.

Een van de uitdagingen die daaruit voortvloeide, was om een gemeenschappelijke basisstructuur uit te werken die enerzijds zoveel mogelijk uniformiteit garandeert op technisch vlak, en anderzijds voldoende vrijheid laat om de eigenheid van elke stad zoveel mogelijk tot uiting te laten komen. Dat vertaalt zich niet alleen in een verschillende user interface voor elke stad, maar ook in een aantal eigen inhoudelijke accenten.

Meer weten over multisites in Craft CMS?

Met een multisite opzet binnen Craft CMS kunnen we binnen één website meerdere subsites aanmaken zodat de content manager deze in een en dezelfde backend kan beheren. De verschillende subsites kunnen dezelfde stijle en structuur hebben zoals bijvoorbeeld het geval is bij meertalige websites. Maar zoals je bij Jouw Stad Leest al kan merken: elke subsite kan ook een eigen design of zelfs eigen opbouw hebben.

Leesinspiratie bij de vleet

Jouw Stad Leest is een concept voor en door lezers. De inhoud van het platform wordt grotendeels geschreven door ambassadeurs. Naast een gebruiksvriendelijke back-end voor de beheerders bij Cultuurconnect en voor de beheerders van de stedelijke website, was het dus ook cruciaal dat ambassadeurs op een heel intuïtieve manier leestips en andere content op het platform kunnen plaatsen.

Dit maakten we zo eenvoudig mogelijk:

  1. Een ambassadeur kan een boek zoeken via de Catalogus-API van Cultuurconnect.
  2. Wordt het boek daar gevonden, dan worden een aantal boekgegevens automatisch meegenomen. Staat het boek nog niet in de Catalogus, dan kan de ambassadeur het zelf aanmaken.
  3. Via een intuïtief formulier werk je als ambassadeur je leestip uit: je schrijft je boekentip, duidt een aantal kenmerken aan van je leeservaring, antwoordt op enkele korte vragen, en je kan eventueel een alternatieve foto opladen om je boek voor te stellen.
  4. Je stuurt je leestip in voor publicatie op het platform, en begint vanaf dan andere lezers te inspireren!

Leesevents aanmaken via de UiTdatabank

Bij Statik zijn we grote fans van de UiTdatabank, en ook onze klanten maken lustig gebruik van de mogelijkheden van UiT. Een stadsbrede leescommunity zou namelijk niet compleet zijn zonder leesevents, dus kregen ook deze een waardige plaats in het verhaal. We zorgden voor een naadloze integratie met de UiTdatabank, waardoor evenementen die daar aangemaakt worden met het label ‘Leuven Leest’, automatisch weergegeven worden op Leuven Leest.

De resultaten? Positief natuurlijk, én makkelijk op te volgen!

Om het succes van het project beter te kunnen evalueren, bepaalden we samen met Cultuurconnect de belangrijkste metrics, en werkten we een eenvoudig dashboard uit. Elke deelnemende stad kan zo ook in een oogopslag zien hoe hun leesplatform evolueert, hoe goed de leestips gelezen worden, welke artikels populair zijn, en nog veel meer.

Conclusie: lezen is hot, zeker als je je leeservaringen kan delen!

Heeft jouw organisatie ook nood aan een oplossing om meerdere sites te beheren?

We lichten graag in detail toe wat de mogelijkheden zijn.

Wist je dat wij een boontje hebben voor de erfgoed- en cultuursector?

Bij Statik zijn we er trots op dat we voor heel wat organisaties mogen werken in de brede kunst-, erfgoed- en cultuursector. Ondertussen zetten we al jaren ons beste beentje voor om bezoekers van cultuurorganisaties een feilloze online ervaring voor te schotelen.