Ga verder naar de inhoud

Digitalisatie voor meer impact in de zorg: een mooie samenwerking met Stijn vzw

Met financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland kan Stijn vzw haar zorgtools RINAH en OLIVIA verder digitaliseren en professionaliseren. En daar mogen we met veel plezier ons steentje aan bijdragen.

Stijn vzw, een dynamisch netwerk van zorgentiteiten

Wie is Stijn vzw? Gilbert en Mia Seresia hadden een zoontje met een beperking: Stijn. Maar in 1952 was er nog geen geschikte hulp. Daarom richtten ze zelf een zorgvoorziening op. Deze groeide uit tot een groot en dynamisch netwerk van zorgentiteiten met een breed aanbod rond innovatie, opleidingen en wetenschappelijk onderbouwde expertise.

RINAH en OLIVIA? Wie zijn dat juist?

RINAH is een vragenlijst voor zorgverleners van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De vragenlijst zoomt in op factoren die de evolutie van mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) beïnvloeden en legt ook de risico’s bloot per zorggebruiker.

OLIVIA is een andere vragenlijst die gebruikt wordt binnen Stijn vzw. OLIVIA brengt visuele beperkingen bij zorggebruikers met een zware mentale beperking in kaart. Deze zorggebruikers kunnen zelf niet aangeven dat ze niet goed kunnen zien. Met OLIVIA kunnen die problemen beter worden gedetecteerd en – net als met RINAH - dus bijdragen aan een betere zorgverlening.

Op dit moment gebeurt de verwerking van al die ingevulde vragenlijsten nog voor een stuk manueel. Dat wil Stijn vzw veranderen, net als de manier waarop zo’n vragenlijst ingevuld wordt.

Hoe willen wij ons steentje bijdragen?

Om ervoor te zorgen dat het volledige potentieel uit de nieuwe zorgtools kan gehaald worden gaan we voldoende tijd spenderen aan gebruikersonderzoek en analyse. We gaan antwoorden zoeken op vragen als;

  • Welke zorgverleners vullen deze vragenlijsten in? En wat zijn hun noden?
  • In welke context worden deze vragenlijsten ingevuld?
  • Hoe vullen zij deze in, via welk toestel?
  • Hoe willen zij de resultaten kunnen zien?

Dit zullen we doen in samenwerking met de zorgproeftuin 'Happy Aging' van In4Care.

Vervolgens zullen we met behulp van sprints de interface ontwikkelen waarbij we steeds tussentijdse feedback vragen aan de gebruikers. We gaan met andere woorden stukjes opleveren die we kunnen testen en waarop feedback kan gegeven worden voor implementatie, door Stijn vzw én de eindgebruikers.

In de laatste stap gaan we communiceren en optimaliseren. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk zorgverleners op de hoogte zijn van de nieuwe tools en blijven de tools optimaliseren op basis van de noden van onze eindgebruikers en stakeholders.

CrossCare 2.0, een projecten van Interreg Vlaanderen-Nederland

CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting. Daarnaast beschikt ze ook over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

Met de steun van het Ministerie van Economische Zaken

Statik draagt graag bij aan gezondheid, welzijn en inclusie

Bij Statik dragen we gezondheid en welzijn hoog in het vaandel. Ontdek hoe wij fysieke gezondheid, mentaal welzijn en inclusie proberen uitdragen in onze dagelijkse werking en projecten.

Volgende blogpost

Gebruikersonderzoek; wat is dat eigenlijk?

04 april 2024 | Eline

Gebruikersonderzoek; UX research, user experience research, usability testing, gebruikerstesten... het zijn termen die je wellicht wel eens ziet passeren maar misschien weet je niet helemaal wat ze juist inhouden? Ze zijn allemaal verwant en de essentie gaat erom dat je je eindgebruiker regelmatig betrekt in alles wat je doet om ervoor te zorgen dat diensten en producten aansluiting vinden bij de mensen waar je het voor doet.