Rechtstreekse input van de gebruikers van je website, applicatie, webshop… kan je de meest waardevolle inzichten bezorgen. Daarom vinden we gebruikerstesten zo belangrijk.

Het gebruik en het gebruiksgemak van een website of applicatie testen bij je doelgroepen kan op verschillende manieren. Er zijn heel wat online tools beschikbaar die je snel en met een beperkte investering veel gegevens kunnen opleveren, die je vervolgens kan analyseren.

Soms wil je echter dieper kunnen inzoomen op wat je je gebruikers nu precies ziet doen, en hen meteen de juiste vragen kunnen stellen. Eens met je klanten of contacten samenzitten vraagt een iets grotere tijdsinvestering, maar levert altijd ontzettend waardevolle ideeën en inzichten op. Wij zijn in elk geval grote fans!

Fysieke user testing

Persoonlijke interactieve sessies met individuele gebruikers, hoe pak je dat aan? Alles start met de vraag aan gebruikers om een aantal opdrachten uit te voeren op een bestaande website (of op een prototype). We observeren en analyseren zijn of haar acties, en wisselen even van gedachten met de gebruiker. We vragen bijvoorbeeld waarom hij of zij een bepaalde actie zus of zo doet, wat goed is, en wat nog beter zou kunnen. Op die manier krijg je een goed beeld van hoe gebruikers de website ervaren, of dit overeenkomt met wat voorop gesteld werd, waarom ze bepaalde keuzes maken enz. Op basis daarvan kunnen we eventueel gerichte aanpassingen doen.

Digitale gebruikersanalyse

In de online wereld is alles perfect meetbaar. Door de juiste tools in te zetten, kunnen we dus al heel veel te weten komen zonder gebruikers fysiek te moeten bevragen. Eerst en vooral vormt Google Analytics een belangrijk bron van informatie over de manier waarop gebruikers webplatformen gebruikem.

Uit onze ervaring krijgen we echter pas een volledig beeld op de prestaties door de kwantitatieve bezoekersdata van Google Analytics te combineren met kwalitatieve data uit tools zoals Hotjar, CrazyEgg of GetSiteControl. Door het surf- en klikgedrag te gaan analyseren zien we letterlijk waar bezoekers problemen ondervinden tijdens het gebruiken van je website of platform en welke functionaliteiten het meest gebruikt worden.

Case

Een online ontmoetingsplek voor en door mensen met Parkinson

Usability en toegankelijkheid waren onze topprioriteiten bij het uittekenen van de website voor de Vlaamse Parkinsonliga. Zowel in het ontwerpen als bij de ontwikkeling van de website, werden strikte richtlijnen meegenomen

Bevraging van je bezoekers

Een online survey wordt afgenomen in de vorm van een korte reeks vragen die gesteld wordt aan de bezoekers van een website. Die vragen kunnen bijvoorbeeld polsen naar doelgroep, doelen, bevindingen, struikelblokken... Na deelname kan men het bezoek aan de website verder zetten.

Via zo'n online bevraging kunnen we op korte termijn een relevante set aan kwalitatieve data verzamelen over waarom bezoekers op de website terechtkomen, wat ze willen doen of naar welke informatie ze exact op zoek zijn, welke informatie ze niet vinden of welk probleem ze ervaren...

Kies jij ook voluit voor gebruiksgemak?

We bekijken graag hoe we usability van jouw webproject nog beter kunnen afstemmen op de doelgroep.