Strategie

Een roadmap voor de toekomst

Een slimme digitale strategie is een eerste voorwaarde voor een geslaagde digitale aanwezigheid.

Samen gaan we op zoek naar de juiste keuzes om een duurzame groei mogelijk te maken. Een weloverwogen digitale strategie verbindt je organisatie met haar klanten en gebruikers. Wat verlang je van bezoekers? Wat is de hoofdboodschap die je wil overbrengen? Een heldere online strategie is het vertrekpunt voor het opstarten van een digitaal project. Goed begonnen, half gewonnen!

Onze aanpak

Bij het uitdenken van elke digitale strategie of online platform kiezen we steeds voor een cyclische aanpak waarbij we stapsgewijs analyseren, implementeren en meten. Zo kunnen we snel detecteren wat werkt en wat niet, want de meest optimale gebruikers- of klantervaring is altijd in beweging.

Een digitale bedrijfsstrategie

Hoe blijf je als organisatie relevant voor je klanten en stakeholders? Hoe maak je duurzame keuzes over je digitale architectuur? Welke digitale trends volg je en welke laat je aan je voorbij gaan? Het zijn strategische vragen waar iedere bedrijfsleider of verantwoordelijke mee kampt. Statik helpt organisaties om een antwoord te bieden op die uitdagingen. Samen definiëren we een heldere toekomststrategie.

Digitale communicatie en storytelling

Van kleine start-ups tot grote ondernemingen, allemaal hebben ze een uniek verhaal. In tijden van een overvloed aan ruis helpen we je graag bij het creëren van een toonvaste boodschap. Want wij geloven in de kracht van een goed verhaal, zeker als duurzaamheid en positieve impact daar een deel van uitmaken. Naast hulp bij storytelling en een digitale communicatiestrategie, zetten we ook graag onze schouders onder het uitwerken van een duurzaamheidsstrategie.

Digitale productontwikkeling

Statik helpt organisaties om van een vaag idee tot een concreet digitaal product te komen. Naast het uitdenken van een gevalideerde productstrategie, hebben we ook de nodige aandacht om het product veilig te lanceren en nadien te doen groeien.

Technische architectuur

Wij helpen graag bij het definiëren van een duurzame technische architectuur en het selecteren van de juiste digitale oplossingen en systemen zodat je organisatiedoelstellingen behaald worden. Het integreren van de verschillende platformen zodat ze op elkaar zijn afgestemd is hierin een cruciale stap.

Sales- en marketingstrategie

Bij ieder project vertrekken we steeds vanuit concrete marketingdoelstellingen en KPI's waarvoor we een sales- en marketingstrategie op maat uitdenken om je organisatie te doen groeien. Die marketingstrategie moet uiteraard ingebed worden in de bredere bedrijfsstrategie en de technische architectuur van je organisatie.

Zin om de digitale strategie van je organisatie onder handen te nemen?

Wij denken graag mee om je aanbod en merkverhaal op punt te stellen.