Ga verder naar de inhoud

Duurzaamheidsverslag 2023
Overtuigd B Corp

Over Statik

Want morgen begint vandaag

Als overtuigd B Corp dragen we bij Statik business as a force for good actief uit. We helpen changemakers verder springen zodat zij kunnen meebouwen aan de wereld van morgen. Hoe? Door in te zetten op doeltreffende digitale strategieën, producten en communicatiecampagnes. Daarbij staan mensen steeds centraal, want we beseffen dat een nieuwe website of communicatiestrategie alleen effectief is als deze zo inclusief mogelijk is.

28,5

VTE's streven positieve impact na bij Statik. Samen werken we in zelfsturende teams waarbij autonomie en werkgeluk centraal staan.

6

nieuwe collega's kwamen onze teams versterken in 2023. Denk maar aan straffe developers, marketingstrategen en projectmanagers.

58,82%

van de Statikers werkt deeltijds. Daarnaast zetten we in op een glijdend uurrooster. Zo vindt iedere collega een ritme dat werkt.

66%

van onze projecten in 2023 was voor non-profits, onderwijsinstellingen en andere impactorganisaties.

2.98

miljoen euro omzet. Hiermee konden we de digitale slagkracht van impactorganisaties beduidend vergroten.

37

nieuwe klanten mochten we in 2023 strategisch en digitaal ondersteunen zodat ze meer positieve impact kunnen maken.

Over Statik

Overtuigd B Corp

Sinds 2021 is Statik overtuigd B Corp. Dit prestigieuze duurzaamheidslabel is weggelegd voor bedrijven die bewust de balans bewaken tussen winst en positieve impact op vlak van mens en omgeving. Statik was het 25ste Belgische bedrijf dat dit label behaalde en sluit zo aan bij het rijtje van internationale voortrekkers zoals Patagonia, Too Good to Go en Tony Chocolonely. Intussen telt België meer dan 80 B Corps met een hoofdzetel in ons land. De beweging groeit dus snel. In 2024 plannen we te hercertificeren, want deze erkenning komt met een uitgebreide evaluatie. De levendige B Corp community — waar we zelf ook op inzetten — daagt ons voortdurend uit om te blijven bijleren en bloeien dankzij business as a force for good. In 2023 reikten we uit naar mede B Corps uit Leuven en Maastricht om zelf een B Local community uit te bouwen.

Over Statik

Dit verslag in een notendop

Soms heb je ‘t druk terwijl je de wereld wil redden, dat begrijpen we. Voor de ongeduldige lezers voorzien we daarom een zeer korte samenvatting van dit duurzaamheidsverslag. Als je drie hoogtepunten wil onthouden uit dit verslag, dan zijn het best deze:

 1. De wereld redden kan je niet alleen
  Groots dromen én doen, dat kunnen we. Zo dromen we van een ecosysteem van organisaties die elk positieve impact nastreven. Een systeem waarin collega's vrij kunnen bewegen tussen verschillende organisaties, waarin niet winst — maar wel een gedeelde missie centraal staat. 2023 was het jaar waarin we hierover spraken, eerste connecties legden met bedrijven die hetzelfde nastreven. Meer nog, ons collectief kreeg intussen een naam: The Kind Kids.
 2. Inclusie op de werkvloer
  We werkten een talenbeleid uit, verdiepten ons in inclusieve taal, organiseerden samen met Hamza Ouamari een inspiratiesessie rond inclusie en diversiteit en nodigden een tiental lokale organisaties uit om hun inzichten te delen tijdens een rondetafelgesprek over inclusief rekruteren.
 3. Digitale duurzaamheid is real — zeker in tijden van AI
  De voorbije jaren stonden in het teken van kennisopbouw over digitale duurzaamheid. 2023 was het jaar waarin we voluit de overstap maakten naar kennisdeling. Onze wereld digitaliseert aan een rotvaart, en met de doorbraak van AI is er een verwachte toename in energieverbruik van 200% bij datacenters tussen 2020 en 2030. Inzetten op digitale duurzaamheid en het drastisch beperken van e-waste is dus meer dan ooit aan de orde.

Over 2023

Voetafdruk 2023

We kiezen er al jarenlang voor om te werken vanuit een diepgeworteld respect voor mensen en onze planeet. In 2020 lieten we door Ecolife voor het eerst onze ecologische voetafdruk berekenen (met 2019 als referentiejaar). Daaruit volgde een reductie- en compensatiestrategie. Sinds begin 2021 zijn we dan ook klimaatneutraal en berekenen we onze voetafdruk zelf met behulp van Carbon+Alt+Delete.

Over 2023

Totale voetafdruk van 83 ton CO2e

In 2023 bedroeg onze totale voetafdruk 83,1 ton CO2e. De verdeling daarvan is als volgt;

 • 27,0% Goods & services: software services, financiële diensten, telecom, opleidingen, lidgelden, eten en drinken...
 • 22,7% Use: gebruik van cloud software & hosting (voor eindproducten)
 • 19,5% Assets: kantoormateriaal en bedrijfswagens
 • 11,1% Heating: verwarming van onze kantoorruimtes
 • 7,7% Business Travel: buitenlandse conferenties
 • 7,1% Employee Commuting: woon-werkverkeer van alle Statikers
 • 4,9% Others: brandstof bedrijfswagens, transport klanten, afval, indirect energieverbruik,...

De belangrijkste veranderingen t.o.v. 2022 zijn het uit dienst halen van de bedrijfswagens, goed voor een daling van maar liefst -6,4 ton.

Daar tegenover staat een toename van onze uitstoot voor zakenreizen en buitenlandse conferenties (+ 6,3 ton). Dit bereikt opnieuw het pre-covid niveau. Er werd ook weer minder van thuis uit gewerkt. Zo nam de impact van het woon-werkverkeer ook toe (+ 1,4 ton).

Ook het gebruik van cloud software & hosting blijft verder stijgen (+ 5,9 ton) en overschrijdt voor het eerst het aandeel van onze verwarming. Dit wordt in 2024 zeker een extra aandachtspunt, zeker omdat we ook het gebruik van AI-toepassingen zien stijgen en deze een opvallend grotere impact hebben in vergelijking met traditionele cloud toepassingen.

Over 2023

Gemiddelde voetafdruk per Statiker

De gemiddelde voetafdruk per Statiker bedroeg;

 • 2.5 ton CO2e in 2019
 • 2.6 ton CO2e in 2021
 • 2.5 ton CO2e in 2022
 • 2.6 ton CO2e in 2023

Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat we in 2021 het (verplicht) thuiswerk omwille van covid meegeteld hebben in onze voetafdrukberekening. Sinds 2022 nemen we dit niet meer mee in onze berekening, aangezien de verplichting verviel.

Ondanks een absolute toename in uitstoot, blijft onze gemiddelde voetafdruk per VTE ongeveer stabiel. In vergelijking met sectorgenoten doen we het aanzienlijk beter, vooral dankzij onze opvallend lage voetafdruk qua woon-werkverkeer.

Over 2023

Bewust veggie

Vandaag eten we bij Statik enkel vegetarisch, ook bij onze events en opleidingen. Samen is dit goed voor zo'n 5,3 ton CO2e. Stel dat we geen inspanningen zouden leveren om zoveel mogelijk vegetarisch eten aan te bieden, zouden we maar liefst 6,4 ton CO2e of 1,1 ton extra CO2e uitstoten.

Over 2023

Onze duurzaamheidsstrategie

Bij Statik bepalen zes pijlers onze duurzaamheidsstrategie. Hieraan werken we met z'n allen om zo een maximale positieve impact te maken op mens en planeet.

 1. Digitale duurzaamheid promoten
 2. Verkleinen ecologische voetafdruk
 3. Verduurzamen toeleveringsketen
 4. Werkgeluk verspreiden
 5. Bouwen aan een inclusieve werkplek (nieuw)
 6. Transparant communiceren

De pijler 'bouwen aan een inclusieve werkplek' is nieuw sinds 2023. We merkten dat we hier zoveel stappen in (willen) zetten dat dit een aparte pijler verdient.

Daarnaast was sinds 2019 een van onze pijlers 'verduurzamen klantenbestand'. Deze hebben we sinds 2023 uitgebreid naar 'verduurzamen toeleveringsketen', zodat we ook daar onze impact kunnen verhogen.

"3 à 5% van de globale CO2-uitstoot is te wijten aan ons internetverbruik. Het is dus onze morele plicht om in te zetten op digitale duurzaamheid"

Laure Weckx, digitale strateeg
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

1. Digitale duurzaamheid promoten

Why: Ook digitale toepassingen hebben een impact op de mens en het klimaat. Het internet heeft een even grote impact op de planeet als de luchtvaartindustrie (!). Meer nog, met de opkomst van AI is er een verwachte toename van 200% in energieverbruik van datacenters tussen 2020 en 2030. Als digitaal bureau is het dan ook onze morele plicht om in te zetten op digitale duurzaamheid. Dit houdt in dat we digitale middelen inzetten als een goede huisvader, met oog op vandaag én de generaties van morgen.

Digitale duurzaamheid gaat enerzijds om het beperken van CO2-uitstoot, anderzijds om het verhogen van toegankelijkheid. Hoe zorg je ervoor dat iedereen digitaal meekan, ongeacht leeftijd, visuele of motorische beperkingen ...?

Hoe we dit aanpakken:

 • Kennisdeling rond digitale duurzaamheid
 • Ontwikkeling van digitale marketingscan met oog op duurzaamheid
 • Inter en extern op de agenda plaatsen van digitale inclusie
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2023-2024

Digitale Marketing Scan

Digitale duurzaamheid promoten

Resultaten 2023:

We deelden onze kennis over digitale duurzaamheid op verschillende manieren:

Workshop sfeerbeeld

In 2024 ...

Het komende jaar plannen we digitale duurzaamheid op een inspirationele manier dichter bij onze klanten te krijgen.

We namen in 2023 de eerste stappen op vlak van kennisdeling. In 2024 willen we daarin nog een stap verder gaan met:

 • Een digitaal event n.a.v. de wereldwijde Digital Cleanup Day.
 • De ontwikkeling van een kaartspel rond digitale duurzaamheid om de bewustwording rond dit topic op een toegankelijke manier bij (potentiële) klanten te brengen.
 • De langverwachte go-live van digitaleduurzaamheid.be! Voor het vermarkten van dit platform onderzoeken we ook actief wat 'ethische marketing' inhoudt en kan betekenen.
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

2. Verkleinen ecologische voetafdruk

Why: We willen met Statik toewerken naar een CO2-neutrale — en liefst van al regeneratieve — economie, dus dan is het verkleinen van onze eigen ecologische voetafdruk een no-brainer.

Hoe we dit aanpakken:

 • Jaarlijks onze voetafdruk berekenen (check onze voetafdruk hier)
 • Biodiversiteit en klimaatactie ondersteunen
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2023-2024


Kantoor lunch

Verkleinen ecologische voetafdruk

Resultaten 2023:

 • Opnieuw berekenden we zélf onze ecologische voetafdruk met behulp van Carbon+Alt+Delete. We willen nog steeds toewerken naar de halvering van onze voetafdruk tegen 2030. Grootste uitdaging: aardgasvrij worden. Best moeilijk aangezien het merendeel van onze voetafdruk vasthangt aan het energieverbruik van ons (huur)kantoor.
 • Het feit dat we sinds 2023 een versnelling hoger schakelen op vlak van digitale duurzaamheid — en hierin ook erkend worden als Belgische thought leader, is een enorme stap op vlak van voetafdrukverkleining. Voor élk project kunnen we op deze manier de CO2-uitstoot actief verminderen.
 • Ons kantoor kreeg een circulaire, upgrade. We maakten zélf een phonebooth uit 90% circulair materiaal (namelijk akoestische panelen uit een Antwerpse school), organiseerden een Statik Makers Club om elektrische toestellen en lichtslingers te herstellen. Evengoed gingen onze vaatwas en koelkast stuk, maar we zorgden zélf voor de herstelling zodat we er geen nieuwe hoefden aan te kopen.
 • Sinds 2021 is Statik klimaatneutraal. In 2023 verkenden we verschillende pistes om onze compensatiestrategie aan te passen, al hebben we hier nog geen knopen in doorgehakt. Stay tuned.
Natuurpunt

In 2024 ...

In het komende jaar willen we ...

 • Onze CO2-voetafdruk verder verlagen We bekijken wat mogelijk is om onze terrastuin onder de loep te laten nemen door een 'tuinranger' en bekijken we wat er eventueel mogelijk is qua moestuinieren op onze zolderverdieping.
 • Interne en externe awareness rond CO2-uitstoot verhogen We ondernemen bij Statik heel wat positieve acties om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Alleen communiceren we hier amper over. (Denk bv. aan zoveel mogelijk het openbaar vervoer te promoten, catering bewust vegetarisch te houden ...). We willen de impact van deze positieve keuzes meer uitdragen, bijvoorbeeld door ze te visualiseren en delen op onze huidige schermen op kantoor. Zo kunnen ze zowel collega's als klanten stimuleren om duurzame keuzes te (blijven) maken.
 • Circulaire kantoorinkleding inbedden in ons DNA. In 2024 krijgt onze 'Orangerie' een make-over. We hebben een externe interieurarchitect expliciet de vraag gesteld om met circulaire materialen te werken. Daarnaast maken we op kantoor zélf bijkomende akoestische wanden, bel- en vergaderbooths uit circulair materiaal.
 • Naast ons klantenbestand, onze volledige keten verduurzamen. In 2024 willen we een lijst maken van al onze stakeholders (bv. van softwarebedrijven tot de broodjeszaak om de hoek) omnaast onze klanten, ook hen te bevragen om zo gaandeweg ook onze volledige keten verder te verduurzamen.
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

3. Verduurzamen toeleveringsketen

Why: We werken al jarenlang enkel voor positieve impact klanten. Dat wil zeggen: non-profits en profits die business as a force for good inzetten. Jarenlang was 'verduurzamen klantenbestand' dan ook één van onze duurzaamheidspijlers. Vanaf 2023 veranderen we dit naar 'verduurzamen toeleveringsketen'. Waarom? Omdat we er intussen klaar voor zijn om naast onze klanten ook de rest van onze keten te verduurzamen.

Hoe we dit aanpakken:

 • Een ecosysteem initiëren van positieve impact organisaties
 • Een eventruimte uitbouwen voor impactorganisaties.
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2023-2024

Robin Vicky collegas

Resultaten 2023:

Dit was een boeiend jaar waarin we:

 • Een ecosysteem initieerden van positieve impact organisaties die elkaar kunnen versterken en uitdagen. We onderzochten de mogelijkheden van steward ownership en reikten uit naar partnerorganisaties zoals Shaved Monkey) om banden te versterken en zo onze gemeenschappelijke impact te vergroten.
 • Bouwden aan een 'B Local' community. Op dit moment zijn er er naast Statik twee andere B Corps met Leuven als hoofdzetel: Bonka Circus en Impact advocaten. Samen met hen startten we een lokale B Corp community op.
 • Voor het eerst onze 'Orangerie' openstelden voor andere changemakers om te huren.

Met elk van deze acties willen we het ecosysteem waarvan we zelf deel uitmaken verder verduurzamen.

B Corp lunchsessie

En in 2024 ...

In 2024 zijn we er klaar voor om niet alleen ons klantenbestand, maar onze volledige keten verder te verduurzamen. Hoe? Door ...

 • ons ecosysteem — dat intussen een naam heeft: The Kind Kids — verder vorm te geven.
 • onze bestaande klantenbevraging uit te breiden naar een volwaardige stakeholderbevraging. In 2024 willen we een lijst maken van al onze stakeholders (bv. van softwarebedrijven tot de broodjeszaak om de hoek) om ook hen te bevragen om zo gaandeweg ook onze volledige keten verder te verduurzamen.
 • verder te bouwen aan de Leuvense B Corp community.
 • onze Orangerie-eventruimte verder open te stellen voor gelijkgestemden.
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

4. Werkgeluk verspreiden

Why: Een ideale werkplek creëren waar werkgeluk centraal staat is een noodzakelijke voorwaarde bij Statik om business as a force for good uit te dragen. We willen ruimte maken voor mensen om zichzelf te zijn en zich volop te ontplooien.

Hoe we dit aanpakken:

 • Bouwen aan de werkplek van de toekomst
 • Actief werken aan ons inclusie-actieplan en netwerk
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

4. Werkgeluk verspreiden

Kim hockey

Werkgeluk verspreiden

Resultaten 2023:

Het voorbije jaar werkten we eraan om ...

 • duidelijkheid rond carrièrepaden te verhogen. We onderzochten hoe we collega’s meer duidelijk kunnen bieden over hun loopbaanmogelijkheden. Eerst was er een bevraging waar we de noden helder in kaart brachten, daarna bekeken we hoe we ons (zelfsturende) organisatiemodel hierop konden aanpassen.
 • de inspraak en engagement rond het nieuwjaarscadeau te verhogen. In plaats van een cadeaubon te geven, konden collega's dit jaar zelf kiezen welke ervaring ze wilden beleven. Zo ging er een groep ijshockeyen, houtbewerken en kajakken!
 • consent-besluitvorming dieper in te bedden in onze werking. Via de digitale tool 'MurMur' konden collega's hun stem laten horen over het talenbeleid, onze jaardoelstellingen en duurzaamheidsacties.

Stephanie terras

En in 2024 ...

Het komende jaar willen we ...

 • Een context creëren die zelfsturing en feedback geven stimuleert. We werken intussen al een ruime tijd zelfsturend, maar soms is deze werking niet (meer) 100% duidelijk. We willen dit herbekijken en aanpassen waar nodig.

 • een solide feedbacksysteem introduceren voor stagiaires. Meer nog: we willen dit samen met stagiaires vormgeven.

 • de maatschappelijke relevantie van onze kennis ivm 'customer journeys' verhogen door deze te verbreden naar 'patient journey mapping'. Onze collega Eline kreeg in 2022 te maken met lymfeklierkanker. Die willen we nu vanuit Statik in kaart brengen via een nieuwe podcast 'Goed Ziek'.

 • financiële geletterdheid onder collega's verhogen. Dit is belangrijk omdat we op langere termijn willen toewerken naar 'steward ownership'.

Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

5. Bouwen aan een inclusieve werkplek

Why: Werkgeluk staat bij Statik al jarenlang centraal. Van daaruit zijn we de voorbije jaren ook actief beginnen werken aan ons inclusie- en diversiteitsbeleid. Dat vloeide voort uit het besef dat werkgeluk voor iedereen een basisrecht zou moeten zijn. Los van je afkomst, religie, gender ... Intussen maken onze inclusie inspanningen een essentieel deel uit van onze werking waardoor we het vanaf dit jaar ook als een aparte pijler opnemen in onze duurzaamheidsstrategie.

Hoe we dit aanpakken:

 • Verdere uitrol van ons inclusie-actieplan
 • Actief uitbreiden van ons inclusie netwerk
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

5. Bouwen aan een inclusieve werkplek

Rondetafelgesprek inclusie 1

Bouwen aan een inclusieve werkplek

Resultaten 2023:

Het voorbije jaar werkten we aan ...

 • de uitrol van ons inclusie actieplan. We werkten in samenspraak met al onze collega's een talenbeleid uit, verhoogde onze kennis rond Klare Taal en nodigden de inclusieve communicatiestrateeg Hamza Ouamari uit om een inspiratiesessie te geven rond inclusie en diversiteit, waar we ook een reeks van onze klanten voor uitnodigden.
 • de opbouw van ons netwerk op vlak van inclusie. We reikten actief uit naar organisaties of personen die kunnen helpen met ons inclusie actieplan. We organiseerden een succesvol rondetafelgesprek rond 'inclusie op de werkvloer'. Stad Leuven, International House Leuven, Konekt vzw, Walden vzw, Brailleliga, GTB, CLT, Arktos en Detail vzw waren erbij en bezorgden ons heel wat waardevolle inzichten.

Tot slot deed onze borstvoedingsruimte ook voor het eerst dienst als gebedsruimte en vierden we samen Eid-al-Fitr, het einde van de Ramadan dankzij een stagiair die ons meer bijleerde over zijn cultuur (én ons liet proeven van heerlijke Tsjetsjeense specialiteiten).

Rondetafelgesprek inclusie

En in 2024 ...

Het komende jaar willen we ...

 • thought leadership opnemen ivm inclusieve communicatie. Team marketing verbreedt haar kennis via het certificeringstraject 'inclusieve communicatie' van Allyens (bureau voor inclusieve communicatie). Daarnaast plannen we samen met Wablieft een event rond klare taal + inclusieve communicatie. Tot slot nemen we ook onze eigen - vaak ingewikkelde - offertes kritisch onder de loep vanuit een 'klare taal' perspectief.

 • een veelzijdige werkplek creëren die voldoet aan de uiteenlopende behoeften van collega's.
  In 2023 werkten we al aan een prikkeldivers kantoor (o.a. door de introductie van akoestische panelen in de open space). In 2024 plannen we ook sta bureaus te installeren en onderzoeken we de mogelijkheid voor een collega met het POTS-syndroom om ook een aangepaste bureaustoel te voorzien om liggend te kunnen werken.

 • inclusie op de werkvloer verder verhogen. De vervolgstappen staan nog niet vast, maar we denken aan (1) het opstellen van een 'whistleblower policy' rond inclusie op de werkvloer, (2) vertaling van ons talenbeleid, (3) evt. organiseren van een informeel, laagdrempelig ontmoetingsmoment voor werkzoekenden.

Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

Transparant communiceren

Why: We willen onze duurzame manier van werken transparant in kaart brengen met al z’n successen en verbeterpunten. Enkel zo kunnen organisaties van elkaar blijven leren.

Hoe we dit aanpakken:

 • (Digitaal) duurzaamheidsverslag
 • Actief uitdragen van B Corp certificering en deelnemen aan de B Corp community
Over 2023 / Onze duurzaamheidsstrategie

Resultaten en doelen 2023-2024


Sfeerfoto Statik

Transparant communiceren

Resultaten 2023:

Op dit moment zijn er er naast Statik twee andere B Corps met Leuven als hoofdzetel (Impact advocaten en Bonka Circus). We willen in Leuven graag een B Corp voortrekkersrol opnemen door te bouwen aan een lokale B Corp / B Local community.

We plannen in 2023 onze huidige B Impact Assessment (BIA) kritisch te doorlopen en ondernemen acties om onze score te verbeteren met het oog op onze B Corp hercertificering in november 2024.

Daarnaast willen we transparante communicatie dieper inbedden in onze werking door via tools als MurMur consent besluitvorming deel te laten uitmaken van onze dagelijkse werking.

Statik Karolien

En in 2024 ...

Het komende jaar willen we ...

 • klanten begeleiden en empoweren op vlak van impactmetingen. We denken daarbij aan een zelfgebouwde website carbon tracker plugin, een impact dashboard dat inzichten geeft aan klanten en het integreren van ons impactmodel aan de start van elk nieuw project. Kortom: transparante communicatie over de maatschappelijke impact staat centraal.

 • delen van learnings ivm user testing/research bij kansengroepen om zo bewustwording rond digitale inclusie te verhogen.

 • experimenteren met sociale prijszetting bij opleidingen om zo onze kennis toegankelijker te maken.

 • onze B Corp hercertificering succesvol doorlopen én verder bouwen aan een Leuvense B Corp community met de 2 andere Leuvense B Corps: Impact Advocaten en Bonka Circus.

 • uitbouwen van een ecosysteem voor en door duurzame organisaties. In 2024 verkennen we samen met Shaved Monkey, Maanlanders en andere partners de mogelijkheden van een nieuw impactcollectief.

 • transparant blijven communiceren via ons duurzaamheidsverslag en andere communicatiekanalen.

Ook over

Maanlanders

Ken je onze Statik spin-off Maanlanders al? Hiermee begeleiden we teams naar meer werkgeluk en impact. Zo werkten we al samen met Artsen Zonder Vakantie, KU Leuven Healthy en Werkplaats Immaterieel Erfgoed.

Ook over

Werken bij Statik

We werken sinds enkele jaren nauw samen met organisaties zoals Talentoscoop om te bouwen aan de werkplek van de toekomst. Samen met hen werkten we een inclusie- en diversiteitsbeleid uit, dit jaar volgde ook ons talenbeleid. Heb je zin om zelf deel uit te maken van de werkplek van de toekomst? Laat gerust van je horen!

Ook over

Vorige duurzaamheidsverslagen

Dit is ons vijfde duurzaamheidsverslag. Bekijk hier ons duurzaamheidsverslag van 2019, 2020, 2021 en 2022. We geloven sterk in de kracht van open communicatie en willen hierin ook het voortouw nemen. Mocht je vragen hebben over onze aanpak of meer willen weten over bepaalde topics, laat gerust iets weten aan onze duurzaamheidscoördinator Daphne via impact@statik.be.

Ook over

Een digitaal duurzaamheidsverslag?

Slaat bij het woord ‘duurzaamheidsverslag’ meteen de angst toe dat je je moet verdiepen in cijfertabellen of opiniestukken over smeltende ijskappen? Relax, duurzaamheidscommunicatie kan ook op een zeer laagdrempelige en effectieve manier impact creëren. Meer nog: het helpt je organisatie vooruit op ecologisch, economisch en menselijk vlak. Wij zetten je graag mee klaar in de startblokken voor een inspirerend en activerend duurzaamheidsverslag.

Duurzaamheidsverslag 2023
Overtuigd B Corp

In 2023 realiseerden we de eerste stappen van een nieuwe droom: bouwen aan een impactcollectief dat andere organisaties verder helpt te springen. Dat collectief kreeg ook een naam: The Kind Kids. We maakten meer dan ooit ruimte om bij te leren én te inspireren rond inclusie en digitale duurzaamheid. Dat en véél meer ontdek je in dit nieuwe duurzaamheidsverslag van Statik.